Zoek

Het nationale secretariaat van JONGCD&V

JONGCD&V is een onafhankelijke beweging van ongeveer 3.100 leden in meer dan 210 lokale afdelingen. Het secretariaat is er voor de ondersteuning en coaching van deze ploegen. Daarnaast staat het secretariaat in voor de organisatie van vele (vormende) activiteiten, het uitvoeren van de persstrategie, helpdeksfunctie voor de leden, etc..

Het nationale secretariaat van JONGCD&V vind je terug in het gebouw van CD&V in de Wetstraat 89 te Brussel (naast metrostation Maalbeek). Samen met de andere geledingen houden we kantoor op de vierde verdieping.

Wie bevolkt het secretariaat en wat zijn hun taken?

Sammy Mahdi

Nationaal voorzitter

De nationaal voorzitter wordt verkozen door de leden. Sammy staat in voor de ontwikkeling van JONGCD&V als een sterke politieke jongeren- beweging die toekomstgerichte standpunten inneemt. Daarnaast creëert hij een intens netwerk bij de eigen leden, binnen de partij en alle relevante actoren in het politieke landschap. Sammy kan je bereiken via sammy@jongcdenv.be.

Een korte samenvatting van zijn takenpakket:

 • Voorbereiden en voorzitten van het nationaal bureau, de raad van bestuur, de algemene vergadering/nationaal kader;
 • Inhoudelijke stoffering van congres, denkavonden, nationale raden, nationaal bureau,..;
 • Beheer sociale media en uitvoeren persstrategie (o.a. persberichten, opiniestukken, ..) om maatschappelijk debat aan te wakkeren;
 • Verspreiding van standpunten bij de leden;
 • Aanwezigheidspolitiek in de JONGCD&V-structuur, het ontwikkelen van ledenbetrokkenheid;
 • Versterken van politiek netwerk in functie van expertiseontwikkeling en omzetting van jongerenstandpunten in beleid;
 • Positionering van jonge kandidaten bij lijstvormingsproces verkiezingen;
 • Opvolgen van organisatiebeheer, coaching, teamwerking en toegewezen provinciale kernen.

Peter Mees

Nationaal coördinator

Een beweging kan enkel werken indien haar back-office robuust is. Als nationaal coördinator is Peter verantwoordelijk voor een performante werking van het secretariaat, de opvolging van alle vzw-verplichtingen en is verslaggever van verschillende vergaderingen. Je kan hem bereiken op peter@jongcdenv.be.

Een korte samenvatting van zijn takenpakket:

 • Financieel beheer, boekhouding, opvolgen begroting en financiële rapportage;
 • Verzekeringen, belastingen en personeelsbeleid JONGCD&V; 
 • Alle wettelijke rapportage en vzw-verplichtingen van JONGCD&V;
 • Opvolgen beleidsplanning en jaarverslag i.f.v. subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap;
 • Secretaris en verslaggever van het nationaal bureau, de raad van bestuur, de algemene vergadering/nationaal kader;
 • Eindredacteur Radikaal magazine en andere publicaties. Beheer van www.jongcdenv.be;
 • Aankoopbeleid, aanspreekpunt ondersteunende extrene diensten en archivering;
 • Sturing en eindverantwoordelijke voor JONGCD&V-activiteiten;
 • Het ontwikkelen van een helikopterperspectief over de diverse JONGCD&V-projecten heen met het oog op begeleiding/bijsturing van de projectbeheerders;
 • Opvolgen van organisatiebeheer, coaching, teamwerking en toegewezen provinciale kernen

Thomas Vanmechelen

Stafmedewerker coaching en projectbeheer

Sterke activiteiten en coaching op maat zijn cruciaal voor een politieke jongerenbeweging. Thomas is de stafmedewerker coaching en projectbeheer. Hij is verantwoordelijk voor de begeleiding en vorming van JONGCD&V-leden. Daarnaast staat hij in voor de organisatie van alle activiteiten die JONGCD&V nationaal organiseert. Je kan hem bereiken via thomas@jongcdenv.be.


Een korte samenvatting van zijn takenpakket:

 • Praktische organisatie van alle nationale JONGCD&V-activiteiten, zoals Congres, Zomerunief en Wintertop, in samenwerking met vrijwilligers;
 • Verantwoordelijke voor JONGCD&V Vormingsdienst, uitleendienst, ICONA coachingsmodel, ledenanalyse, beheer ledenadministratie, …
 • Versturen wekelijkse nieuwsbrief;
 • Bijwerken website www.jongcdenv.be (met o.a. weekboek, agenda, ..);
 • Onthaal en helpdesk (info@jongcdenv.be) en contactpersoon promomateriaal;
 • Opvolgen van teamwerking en toegewezen provinciale kernen


Share/Bookmark