Startvergadering OrangeLab Mens & Technologie

21 februari 2019 - Wetstraat 89, 1040 Brussel

Wetstraat 89 - 1040 Brussel
Donderdag 21 februari 2019
van 19:00 tot 22:00

Op donderdag 21 februari 2019 vindt de startvergadering van de OrangeLab Mens & Technologie plaats.

Kom kennismaken met de OrangeLab en brainstorm mee over onderwerpen, activiteiten, sprekers... binnen het thema Mens & Technologie.

De vergadering staat open voor alle leden!