Smart cities in Limburg

1 december 2018 - Kempische Steenweg 293, 3500 Hasselt

Kempische Steenweg 293 - 3500 Hasselt
Zaterdag 01 december 2018
van 09:30 tot 15:00

In Vlaanderen zetten tal van bedrijven en organisaties zich in om allerlei vanzelfsprekende diensten, die we dagelijkse gebruiken, te verbeteren m.b.v. technologie en zelfs artificiële intelligentie.

In bijvoorbeeld de zorgsector, bankenwereld, energiebeheer, afvalbeheer en veiligheid worden gegevens gedigitaliseerd, waardoor zaken gemakkelijk van thuis kunnen gepland en opgevolgd worden. Op grotere schaal, kunnen problemen op voorhand voorspeld en opgelost worden. 

Hoe kunnen we als provincie, stad of dorp technologie inzetten als ondersteunend middel om de dienstverlening voor iedereen beter te maken? Hoe worden basisprincipes zoals privacy-by-design, dataveiligheid en algemene digitale geletterdheid geïntegreerd?