Veiligheidscongres

8 oktober 2022 - Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
Zaterdag 08 oktober 2022
van 08:30 tot 21:00
De keuze om ons jaarlijks congres dit jaar te wijden aan alles wat met veiligheid te maken heeft, was voor ons een logische keuze. Veiligheid leek lange tijd misschien geen al te prioritair politiek thema meer en al zeker niet voor een jongerenpartij.
De nogal zorgeloze sfeer die de jaren ’90 van de vorige eeuw en de eerste jaren van ons nieuwe millennium gekenmerkt heeft is echter volledig verdwenen. Ze heeft plaatsgemaakt voor een meer turbulente, meer instabiele wereld waarin bijzonder grote uitdagingen op ons afkomen. Die grote uitdagingen laten zich niet alleen voelen op het hoogste niveau van de geopolitiek, maar ook heel dichtbij in de straten van de dorpen en steden waarin wij leven. Toenemend druggerelateerd geweld in de grootsteden, een sterk groeiend gevoel van onbehagen en onveiligheid bij veel personen en een zich verspreidende angst voor wat de toekomst brengen zal, tonen aan dat (on)veiligheid een cruciaal politiek onderwerp geworden is.
 
Op dit congres bediscussiëren we de ontwerpcongrestekst die aan onze leden via mail werd bezorgd. Amendering is mogelijk t.e.m. 28 september 23:59. Bovendien stemmen we over een nieuw Huishoudelijk Reglement (waarbij amendering niet mogelijk is).
 
Inschrijven kan via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNxVHXCRaRTBAP0JdbNtAFinY603nwOPw-Z2VwxztMUoTRIw/viewform?usp=sf_link. Hier vinden jullie ook de planning en praktische informatie.
 
Tot dan!