Europese Commissie komt met strategie tegen discriminatie van LGBTIQ-gemeenschap

12 november 2020

DE EUROPESE COMMISSIE, ONDER LEIDING VAN COMMISSIEVOORZITTER URSULA VON DER LEYEN, PRESENTEERT VANDAAG EERSTE LGBTQI-STRATEGIE. VON DER LEYEN HAD DIT REEDS AANGEKONDIGD IN HAAR STATE OF THE UNION IN SEPTEMBER. JONGCD&V REAGEERT VERHEUGD OP HET PLAN VAN DE EUROPESE UNIE. 

Overheen de EU blijkt 43% van de LGBTQI-gemeenschap zich gediscrimineerd en ongelijk behandeld te voelen. De strategie die de Europese Commissie heeft uitgewerkt, bevat enkele gerichte acties om deze ongelijkheid en discriminatie ten opzichte van de LGBTQI-gemeenschap aan te pakken in de komende 5 jaren. Zo is het voorstel om de lijst met EU-overtredingen uit te breiden en onder meer hate crime en homofobe hate speech hierin op te nemen. Er wordt ook werk gemaakt van wetgeving die ervoor moet zorgen dat er wederzijdse erkenning is van ouderschap door LGBTQI-koppels in alle lidstaten van de EU.  

De EU is een project gebaseerd op mensenrechten. LGBTQI-rechten zijn ook mensenrechten, die moeten te allen tijde gewaarborgd worden. Niemand zou zich gediscrimineerd mogen voelen, zeker niet in de EU. Fantastisch dat de Europese Commissie met een strategisch plan komt!” Aldus Vlaams Parlementslid, Orry Van de Wauwer. 

“We zien recent vooral in Polen en Hongarije dat deze gemeenschap onder druk staat. In Polen hebben de lokale overheden zelfs LGBTQI-vrije zones uitgevaardigd, zones waar de LGBTQI-gemeenschap niet welkom is. De Poolse autoriteiten laten dit gewoon gebeuren. Meer nog, er werd zelfs gebruik gemaakt van een homofoob discours tijdens de voorbije Poolse verkiezingen.” Aldus Kevin Maas, voorzitter van JONGCD&V. “In de Europese Unie moet zich vrij kunnen voelen zichzelf te zijn. Zulke LGBTQI-vrije zones zijn onaanvaardbaar. Wij zijn blij te zien dat Commissievoorzitter von der Leyen haar verantwoordelijkheid neemt.” 

De strategie komt er na oproepen van verschillende lidstaten, waaronder België, en het Europees Parlement. Er worden een aantal gerichte acties ondernomen die onder te brengen vallen in vier pijlers: 

 • Discriminatie van de LGBTQI-gemeenschap tegengaan 
 • De veiligheid van de LGBTQI-gemeenschap waarborgen 
 • Opbouwen van LGBTIQ-inclusieve samenlevingen  
 • Oproepen tot LGBTQI-gelijkheid over de hele wereld 
 1. Discriminatie van de LGBTQI-gemeenschap tegengaan 

Mensen uit de LGBTQI-gemeenschap krijgen in elk stadium van het leven te maken met discriminatie. Discriminatie op grond van seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit/uitdrukking en geslachtskenmerken kan ook een significante invloed hebben op de fysieke, mentale en seksuele gezondheid en hun welzijn. EU-onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een significante ongelijkheid in de gezondheid tussen de LGBTQI-gemeenschap en de bevolking als geheel. De LGBTIQ-gemeenschap is vaak huiverig om gezondheidszorg op te zoeken, omdat ze eerdere negatieve ervaringen hadden of bang zijn voor vijandige reacties van gezondheidswerkers. Hierdoor is het lastig om aan kwalitatieve zorg en betaalbare medicijnen te geraken.  

De EU heeft daarom 4 plannen klaar om deze discriminatie tegen te gaan. 

 1. De handhaving en verbetering van de wettelijk bescherming tegen discriminatie.
 2. Het promoten van inclusie en diversiteit op de werkvloer. 
 3. Strijden tegen ongelijkheid op school, in de gezondheidssector, in de cultuursector en in sportaangelegenheden. 
 4. De rechten garanderen van LGBTQI-aanvragers voor bescherming. 

 2. De veiligheid van de LGBTQI-gemeenschap waarborgen. 

Iedereen heeft recht op veiligheid, zowel in het openbaar als online. Daarom wil de EU ook online hate speech egen de LGBTQI-gemeenschap tegengaan. In 2016 kwam de Europese Commissie een gedragscode overeen met verschillende IT-bedrijven. Uit evaluatie hiervan bleek dat de meest gerapporteerde reacties haat tegenover seksuele geaardheid bevatten (33,1%). 

Tegelijkertijd merkt men dat haatdelicten tegenover de LGBTQI-gemeenschap nog steeds ondergerapporteerd worden bij de politie. Dit is vaak uit gebrek aan vertrouwen in justitie en angst voor angst voor LGBTQI-fobische reacties van politie.         Resoluties over een "LGBT-vrije zones" hebben tot doel de fundamentele rechten en vrijheden te ontzeggen aan de LGBTQI-gemeenschap. LGBTQI-vrije zones zijn mensheidsvrije zones, en hebben geen plaats in de Europese Unie. 

Daarom neemt de EU volgende maatregelen: 

 1. Versterking van de wettelijke bescherming van LGBTIQ-personen tegen haatdelicten, haatdelicten en geweld. 
 2. Versterking van de maatregelen ter bestrijding van online haat en desinformatie.
 3. Het rapporteren van haatmisdrijven tegen de LGBTQI-gemeenschap en het uitwisselen van good practices.
 4. Bescherming en bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de LGBTIQ-gemeenschap. 

 1. Bouwen aan LGBTQI-inclusieve maatschappij.

LGBTQI-personen en regenboogfamilies werden gediscrimineerd tijdens de COVID-19 lockdown. In sommige gevallen werden hun relaties of gezinnen niet erkend door Europese lidstaten. 

De Europese Commissie wil de diversiteit van families meer erkennen en ervoor zorgen dat zij, net als iedereen, volledig kunnen genieten van het vrij verkeer van personen. Tijdens de lockdown werden LGBTQI-gezinnen niet in iedere lidstaat erkend. Dit kon ertoe leiden dat, door gesloten binnengrenzen, mensen niet bij hun gezin de lockdown konden doorbrengen. 

Daarnaast zal de Commissie een wetgevend initiatief nemen om de wederzijdse erkenning van ouderschap tussen lidstaten mogelijk te maken. Wie geregistreerd is als ouder in de ene lidstaat, moet dit ook zijn in een andere lidstaat. Ouderschap overschrijdt grenzen. Iedereen heeft recht om zich vrij te verplaatsen binnen de EU. Wie erkend is als ouder in de ene Europese lidstaat, moet dit ook zijn in andere lidstaten. 

Daarnaast wil de Europese Unie met het ‘CitizensEqualityRights and Values’ programma verdere financiering mogelijk maken voor organisaties die bouwen aan een non-discriminatoire samenleving en LGBTQI-gelijkheid promoten. Zo wil de Commissie komen tot een Unie van gelijkheid. 

 1. LGBTQI-gelijkheid in de wereld promoten.

LGBTQI-rechten zijn mensenrechten. Iedereen zou volledig toegang moeten hebben tot zijn rechten, altijd en overal.  

In verschillende delen van de wereld leven leden van de LGBTQI-gemeenschap in uiterst onzekere omstandigheden. Inbreuk op mensenrechten en misbruik zonder toegang tot gerechtigheid komen vaak voor. De Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EEAS) zijn van plan om leden van de LGBTQI-gemeenschap wereldwijd te beschermen, door alle mogelijk tools te gebruiken. Gaande van politieke dialoog met partnerlanden om discriminerende wetgeving en acties tegen LGBTQ-personen tegen te gaan. Het decriminaliseren van same-gender relaties en trans identiteiten moet sterk aangemoedigd worden en hoog op de agenda staan.  

Dichter bij huis gaan LGBTQI-rechten en de toepassing ervan ook van belang zijn in de onderhandelingen voor de uitbreiding van de EU. In de dialoog met kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten zal de EU het belang van LGBTQI-gelijkheid sterk blijven benadrukken. Via het IPA (Instrument for Pre-Accessionzal de Commissie organisaties financieel ondersteunen die strijden voor gelijkheid en erkenning.