JONGCD&V reageert tevreden op federale maatregelen voor mantelzorgers en kinderopvang.

5 november 2020

Als JONGCD&V steunen we de maatregelen die de federale regering wil nemen om gezinnen en hulpbehoevenden verder te ondersteunen. Ze streeft er naar om de combinatie van werk en gezin beter op elkaar af te stemmen, zo moet de zorg voor oudere, inwonende familieleden financieel opgewaardeerd worden. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil dit doen door de belastingvrije som, die mantelzorgers krijgen voor inwonende zorgbehoevenden, te verhogen en daarnaast worden de kosten kosten voor kinderopvang verlaagd.

“ Ik ben blij te zien dat de federale regering wilt investeren in gezinnen en hulpbehoevenden. Dit raakt mij ook persoonlijk. Toen het wat minder begon te gaan met mijn grootouders, ben ik bij hen gaan inwonen om voor hen te zorgen. Dat was een heel leuke periode, waar ik ook heel veel dankbaarheid van hen heb teruggekregen. Toch was het ook met momenten zwaar om de zorg voor mijn grootouders georganiseerd te krijgen, zelfs als huisarts. Elk beetje steun is op zo’n momenten welkom. De federale regering geeft nu zo’n duwtje in de rug van onze mantelzorgers.” Aldus Kevin Maas, voorzitter van JONGCD&V

Voor meer info: Klik hier