Gezocht! Nieuwe lokale voorzitters

22 november 2018

JONGCD&V is voor de komende 3jaar op zoek naar nieuwe lokale voorzitters. Kandidaturen moeten – uiterlijk op 11/12 – doorgegeven worden aan de afdelingssecretaris. Die bezorgt ze dan aan de provinciaal secretaris. 

De verkiezingen zullen normaal gezien plaatsvinden tussen 1 januari en 15 februari 2019. 

Hieronder vind je een functie omschrijving terug van een lokale voorzitter. Kan je je hier helemaal in terug vinden, twijfel dan niet om je kandidaat te stellen! 

Functie omschrijving: Lokale voorzitter JONGCD&V

 

De plaatselijke voorzitter is een teamleider op lokaal niveau. Bij het nationaal secretariaat kan hij/zij terecht voor ondersteunende pakketten en vormingen.

 Inhoudelijk

De plaatselijke voorzitter focust zich op inhoudelijke discussie omtrent plaatselijke politieke dossiers en zoekt actief kansen om JONGCD&V extern te profileren.

De plaatselijke voorzitter informeert zich op regelmatige basis over de nationale standpunten van JONGCD&V en kijkt in samenspraak met de lokale ploeg in welke mate deze standpunten lokaal geïmplementeerd kunnen worden.

 Communicatie

 De voorzitter van de plaatselijke ploeg, eventueel in samenspraak met de communicatie-verantwoordelijke, staat in voor de coördinatie van informatie;

 Het intern verspreiden van inhoudelijke standpunten en activiteiten naar eigen JONGCD&V-leden en het plaatselijk CD&V-bestuur;

 • Het extern verspreiden van inhoudelijke standpunten en uitbreekacties in de lokale media, relevante lokale (jeugd)organisaties en beleidsniveaus;
 • De voorzitter zorgt voor een goede communicatiemix (sociale media, mails, brieven, persberichten, ...), gaande van ludieke wijze (in het oog springende uitbreekacties) tot inhoudelijk overleg met bevoegde instanties en personen.

 Organisatie

Omtrent organisatie is de plaatselijke voorzitter verantwoordelijk voor:

 Permanente zoektocht naar nieuw jong politiek talent, om de afdelingswerking te dynamiseren en in functie van de lijstvorming;

 • In samenspraak met de plaatselijke ploeg ontwikkelt de voorzitter een strategie in functie van lijstvormingsgesprekken, en voert deze ook in naam van JONGCD&V;
 • Het uitsturen van de agenda en het voorzitten van de vergadering van de plaatselijke ploeg (minimum 2-maandelijks);
 • De plaatselijke voorzitter maakt samen met zijn ploeg werk van een jaarplanning waarin bewegings-, ontmoetings- en politiek inhoudelijke activiteiten een plaats krijgen;
 • De plaatselijke voorzitter is de motor inzake het ontwikkelen van publieksgerichte acties
 • De plaatselijke voorzitter volgt de nationale en regionale bewegingskalender op;
 • De plaatselijke voorzitter organiseert de afdelingswerking op een manier waardoor ploegleden zich betrokken en gewaardeerd weten
 • In samenspraak met de plaatselijke ploeg kan een penningmeester aangeduid worden, die samen met de voorzitter verantwoordelijk is voor de mogelijke rekening en/of kas van de lokale jongeren;
 • Indien noodzakelijk kan de plaatselijke voorzitter beroep doen op de regiovoorzitter of coach om zijn/haar plaatselijke ploeg intensief te ondersteunen;
 • De plaatselijke voorzitter stimuleert zijn leden tot deelname aan regio- en nationale vormings-, bewegings- en politieke activiteiten. Hij stimuleert de leden om eveneens de CD&V-bestuurs-vergaderingen bij te wonen.

 Netwerk

 De plaatselijke voorzitter neemt deel aan:

 • De regionale JONGCD&V overlegmomenten of intervisie;
 • Het plaatselijke CD&V-bestuur, waar hij pleitbezorger is en belangenbehartiger van JONGCD&V is;
 • Probeert zich maximaal te informeren door een aanwezigheidsbeleid te voeren bij alle relevante lokale (jongeren)organisaties en beleidsinstanties.

 Activiteiten

 Politieke acties zijn de kern van de plaatselijke ploegen. Om de meest relevante politieke jongerenactor te zijn, organiseert de plaatselijke ploeg op geregelde tijdstippen debat- of participatiemomenten. Ook kan er een uitbreekactie gevoerd worden om de lokale beleidsmakers en publieke opinie te overtuigen van toekomstgerichte jongerenstandpunten.

 Daarnaast is er ook ruimte voor ontspannende activiteiten voor de leden van de plaatselijke ploeg en voor geldinzamelacties om de jongerenwerking draaiende te houden.

Deze website maakt gebruik van bestanden (zoals cookies) en andere technologieƫn. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan. Meer informatie