JONGCD&V schuift vijf voorstellen naar voor om perspectief te bieden.

23 februari 2021

JONGCD&V schuift vijf voorstellen naar voor om perspectief te bieden.

JONGCD&V schuift vijf voorstellen naar voor om perspectief te bieden. Vrijdag vindt er een nieuw overlegcomité plaats en JONGCD&V pleit voor enkele versoepelingen. Zo vragen ze om de buitenbubbel te verruimen van vier naar tien personen, de bubbel van het jeugdwerk voor -12-jarigen opnieuw te vergroten van tien naar vijftig, het aantal knuffelcontacten op te trekken van één naar twee personen, duidelijkheid te verschaffen over fysieke lessen na de paasvakantie in het hoger onderwijs en buitenactiviteiten voor horeca weer toe te laten.

“De boodschap om pas te versoepelen na 1 mei kwam hard aan. De bevolking, en zeker onze studenten en jongeren, hebben nood aan meer perspectief. Daarom heeft JONGCD&V enkele duidelijke en logische voorstellen klaar voor het overlegcomité van vrijdag.” Aldus Kevin Maas, voorzitter JONGCD&V. Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens en Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) staan achter de boodschap.

Eerst en vooral pleiten de jongeren voor een verruiming van de contacten. Momenteel kan men buiten vier personen zien, JONGCD&V ziet dit graag opgetrokken naar tien. Dankzij Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle (CD&V), is het al mogelijk en kan het veilig in het jeugdwerk tot 18 jaar. JONGCD&V vraagt om dit door te trekken naar de hele bevolking en dus een buitenbubbel van tien personen toe te laten. In het jeugdwerk bij de -12-jarigen mag deze buitenbubbel ook herbekeken worden. Deze bubbel voor -12-jarigen zou weer kunnen worden vergroot van tien naar vijftig kinderen om de kampen tijdens de paasvakantie te vergemakkelijken. JONGCD&V merkt op dat de huidige maatregelen zwaar beginnen te wegen op het mentale welzijn. Ze vragen dan ook een uitbreiding van het aantal knuffelcontacten van één naar twee personen.

Verder is er veel onduidelijkheid over de lessen voor studenten na de paasvakantie. Er werd voordien gecommuniceerd dat deze mogelijks deels fysiek zouden kunnen doorgaan. Het is volgens JONGCD&V aangewezen om nu al concreet perspectief te bieden om zo geen valse verwachtingen te scheppen bij de studenten en ze voldoende gemotiveerd te houden.

Als laatste punt zou JONGCD&V buitenactiviteiten voor horeca weer toegelaten willen zien. De jongeren geloven erin dat de horeca genoeg creativiteit bezit om weer veilig aan de slag te kunnen gaan. Gun de horeca voldoende vrijheid om verder te kijken dan de conventionele terrasmogelijkheden. Hierin vragen we de lokale overheden om mee creatief na te denken over mogelijke lokale oplossingen, denk bijvoorbeeld aan het openstellen van publieke ruimte voor ondernemers.