JONGCD&V pleit voor gratis huisartsen

30 augustus 2018

België is één van de weinige Europese landen waar je moet betalen om naar de huisarts te gaan. JONGCD&V stelt voor om het remgeld af te schaffen.

In de meeste Europese landen kan je gratis naar de huisarts gaan. België is één van de weinige landen waar je remgeld moet betalen om op eerstelijnshulp te kunnen rekenen. JONGCD&V stelt voor om het remgeld af te schaffen en zo niet langer te moeten betalen voor de huisarts.

Volgens Sammy Mahdi, voorzitter van JONGCD&V, kan de afschaffing van het remgeld zorgen voor een betere begeleiding van de patiënt: “Vandaag zijn er nog veel te veel mensen die omwille van financiële redenen hun bezoek aan de huisarts uitstellen of niet eens een huisarts hebben. Nochtans is die het best geplaatst om een patiënt te ondersteunen en door te verwijzen naar een specialist”.

De maatregel zou volgend de jonge christendemocraten ook kostendekkend moeten zijn. “Onderzoek in het verleden heeft reeds aangetoond dat patiënten niet bepaald frequenter een huisarts consulteren door de consultatie gratis te maken. En via het advies van huisartsen kunnen we patiënten veel efficiënter begeleiden. Er is dus helemaal geen reden om het systeem van remgeld in stand te houden” aldus Mahdi (CD&V). 

"Volgens Sammy Mahdi, voorzitter van JONGCD&V, kan de afschaffing van het remgeld zorgen voor een betere begeleiding van de patiënt"

Eigen verantwoordelijkheid

Onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen maakte vandaag bekend dat kansarme kinderen veel vaker gehospitaliseerd worden. Volgens hen is dat deels te verklaren door het ongezonde gedrag van de ouders en het feit dat de medische aanbevelingen niet volledig begrepen worden. Sammy Mahdi (CD&V): “Huisartsen kunnen ouders wijzen op de impact van hun gezondheidsgedrag op hun kinderen. Er is zeker een eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Net daarom moeten we alle drempels weghalen om hen via de huisarts daar zo goed mogelijk op te wijzen”.