JONGCD&V roept op om het belang van het middenveld te blijven erkennen.

11 november 2020

 JONGCD&V reageert verbaasd op de keuze van Minister voor Samenleven Bart Somers (Open VLD), die maandag aangekondigd heeft dat  de samenwerking met het Minderhedenforum wordt stop gezet en de keuze werd gemaakt voor Join.Vlaanderen, een pas opgerichte netwerkorganisatie.

Enkele van de organisaties, die genoemd worden in de intentieverklaring van Join.Vlaanderen gaven aan dat zij niet op de hoogte waren en niets hebben ondertekend. Als christendemocraten willen we dat er niet lichtzinnig wordt omgegaan met het middenveld, waar participatieorganisaties zijn een belangrijk onderdeel van zijn.

“Daarom pleit JONGCD&V er voor om eerst een grondige evaluatie te maken over Join.Vlaanderen en de aanvraag die werd ingediend. De expertise van het Minderhedenforum is te groot om volledig verloren te laten gaan”, aldus Kevin Maas voorzitter van JONGCD&V.

We vragen dat de CD&V parlementsleden in het Vlaams Parlement minister Somers grondig ondervragen over de keuze die hij wil maken.