JONGCD&V vraagt evaluatie van knip tussen de bachelor en master

26 augustus 2020

In het Vlaamse regeerakkoord is opgenomen dat een knip wordt ingevoerd tussen de bachelor en de master. Dit betekent dat studenten niet langer aan hun masteropleiding kunnen starten als zij hun bacheloropleiding niet hebben afgewerkt. In uitzonderlijke gevallen kan de universiteit oordelen dat de student toch maximaal 30 studiepunten kan meenemen van de bachelor naar de master. Een student die niet slaagt voor zijn bachelorproef zal nooit kunnen overgaan naar de master. De voorgenomen maatregel kwam al op heel wat kritiek te staan van de universiteiten en studenten zelf, maar nu ook van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) in een recent advies.

JONGCD&V vraagt daarom om de maatregel te herbekijken en te evalueren. JONGCD&V-voorzitter Kevin Maas: “Het signaal vanuit het onderwijsveld moeten we serieus nemen. De maatregel maakt het bijvoorbeeld complexer om een zinvol curriculum uit te werken. Veel studenten zijn ook ongerust, logisch want ze worden sterker geblokkeerd in hun studievoortgang. Als een maatregel zoveel kritiek krijgt, moeten we die durven in vraag stellen. Zelfs al staat deze in het Vlaams regeerakkoord.”

Brecht Warnez, Vlaams parlementslid en CD&V-jongere, wil dit aankaarten in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement: “We willen de studenten ondersteunen om een goede studiekeuze te maken maar mogen hun vleugels niet knippen. Op welke manier we studieduurverlenging vermijden is niet belangrijk, zolang het doel maar bereikt wordt. Het is nu aan de minister en de universiteiten om alle cijfers samen te leggen en op basis daarvan een grondige studie te maken. De bedoeling van de minister is goed maar we moeten nagaan of het middel wel het juiste is. Onze studenten verdienen wetenschappelijke onderbouwde maatregelen.