#KotVrij

14 maart 2022

JONGCD&V en CDS lanceren #KotVrij voor Oekraïense vluchtelingen. 

De voorbije dagen heeft de oorlog in Oekraïne een ongeziene toestroom aan solidariteit op gang gebracht. Bij de start van de Oekraïnecrisis heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V), het initiatief #PlekVrij op poten gezet om op korte termijn voldoende huisvesting te registreren voor latere opvang.  

‘Momenteel was er al veel enthousiasme voor het initiatief #PlekVrij. Door de blijvende toestroom van mensen uit Oekraïne zal er nog meer noodzaak zijn aan opvang en daarom lanceren wij #KotVrij, aanvullend aan het initiatief #PlekVrij van de staatssecretaris. Want ook studentenkoten komen in aanmerking voor opvang’, volgens Kevin Maas, voorzitter JONGCD&V. 

Het tweede semester van het academiejaar is ondertussen alweer enkele weken aan de gang. Er zijn nog steeds koten aanwezig op de markt die geen huurder vinden. Het zou betreurenswaardig zijn om midden in deze zware humanitaire crisis dat potentieel te laten liggen.   

‘We roepen de koteigenaars en de universiteiten en hogescholen op om hun leegstaande koten en residenties voor deze mensen beschikbaar te stellen. Vanuit een lokale samenwerking tussen onze CDS-afdelingen in de studentensteden en de lokale CD&V-mandatarissen trachten we dit initiatief te realiseren', zegt Jonah Penninck, voorzitter CDS Nationaal.  

De website van de staatssecretaris bevat alle informatie, te bereiken via de volgende link: https://www.sammymahdi.be/post/plekvrij-info-voor-lokale-besturen-en-vrijwilligers