Laat deelstaten bepalen wat ze wél nog samen willen doen

26 maart 2018

Bij de volgende staatshervorming moet volgens JONGCD&V artikel 35 van de Grondwet uitgewerkt worden. Dat (nooit uitgevoerde) grondwetsartikel verankert welke bevoegdheden de federale overheid nog mag uitoefenen. “Het is hoog tijd dat we duidelijk afspreken wat we wél nog samen willen doen en de deelstaten moeten geresponsabiliseerd worden”, zegt JONGCD&V-voorzitter Sammy Mahdi.

Op een congres in Bredene heeft JONGCD&V de toekomstige structuur van België tegen het licht te houden. De jonge christendemocraten blikken daarbij vooruit naar een volgende staatshervorming. Die zevende staatshervorming moet volgens de jongerenpartij een einde maken aan de onduidelijkheid en versnippering.
Volgens JONGCD&V is er daarom een “Copernicaanse omwenteling” nodig en kan dat geregeld worden via artikel 35 van de Grondwet. Jongerenvoorzitter Mahdi: “Dat betekent dat alle residuaire bevoegdheden toekomen aan de deelstaten en de federale overheid enkel nog toegewezen bevoegdheden zou krijgen. Dit moet uitmonden in een positief verhaal, waarin de deelstaten bepalen wat ze wel nog samen willen doen”.

 

"Er moet volgens de jonge christendemocraten een correcte afweging worden gemaakt waar elke bevoegdheid best thuis hoort. Ook een eventuele herfederalisering van bepaalde bevoegdheden mag daarbij geen taboe zijn, klinkt het."

Verder pleit JONGCD&V ervoor dat de deelstaten elke een fictief deel van de historische federale staatsschuld voor hun rekening nemen. “Bij de uitwerking van artikel 35 van de grondwet hoort volgens ons ook een responsabilisering van de deelstaten op vlak van de staatsschuld. Bij lusten horen lasten. Laten we daarover klare taal scheppen”, zegt Sammy Mahdi. 
Wat het koningshuis betreft, dat krijgt in de voorstellen van JONGCD&V nog enkel een protocollaire functie. Congresvoorzitter Niels Vermeulen: “Dit houdt ook in dat de koning de federale wetten en koninklijke besluiten niet langer moet ondertekenen. Het is niet meer van deze tijd dat wetten die democratisch tot stand komen nog ondertekend moeten worden door de koning”. De dotaties zouden vanaf 2018 ook beperkt worden. Zo zou er enkel nog een dotatie mogen zijn voor het staatshoofd, het afgetreden staatshoofd en de kroonprins(es).