Kamercommissie keurt fiscale ondersteuning gamingsector goed

16 juli 2021

Kamercommissie keurt fiscale ondersteuning gamingsector goed

Kamercommissie keurt fiscale ondersteuning gamingsector goed

De commissie Financiën heeft een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Steven Matheï in eerste lezing goedgekeurd om de productie van videogames fiscaal te ondersteunen. Het voorstel wil de bestaande tax shelter uitbreiden naar de gamingindustrie, om investeringen in die sector aan te moedigen. Een dergelijk belastingvoordeel geldt nu al voor investeringen in audiovisuele producties en podiumkunsten in België.

Wereldwijd is de gamingsector al groter dan de volledige filmindustrie. Ook in ons land wint deze sector aan populariteit. Niet alleen de consumptie maar ook de productie kent een gestage groei. België beschikt zelf over scholen (HOWEST DAE in Kortrijk, LUCA School of Arts in Limburg, HEAJ in Namen, Syntra Limburg) en gerenommeerde beroepsopleidingscentra. HOWEST DAE is voor haar hoogstaande opleiding meermaals in de prijzen gevallen en werd bijvoorbeeld door The Rookies in 2017 en 2018 verkozen tot beste game development school wereldwijd. “We mogen trots zijn op de kwaliteit van deze opleidingen: we leveren jaarlijks hooggeschoolde arbeidskrachten af die wereldwijd gewaardeerd worden,” zegt Matheï.

Ondanks de groei blijft de Belgische videogame-industrie een kleine vis in een grote, internationale vijver. Daarom gaan vele in België afgestudeerde op zoek naar een baan studenten in het buitenland. Zo creëert ons land jobs in het buitenland terwijl  we buitenlandse games importeren voor binnenlandse consumptie. Matheï: “Ons doel moet zijn om lokale industrie verder te laten groeien dankzij het stimuleren van nieuwe studio's, extra banen en nieuwe intellectuele eigendom met een Belgische en Europese identiteit.”

Met de wet van 29 maart 2019 keurde het voltallige Parlement de uitbreiding van de tax shelter naar de productie van videogames goed. Hiermee gaf ze een krachtig signaal naar de sector toe. De Europese Commissie uitte echter diverse bezwaren tegen de aangenomen wet. Vooral de bepalingen over een minimum aan investeringen op het Belgische grondgebied, bleken problematisch in het licht van het vrij verkeer. Om dit op te lossen, stelt Matheï voor deze territoriale beperking uit te breiden naar de Europese Economische Ruimte. Door deze aanpassing zal de uitbreiding de toets van de EU wél doorstaan.

Steven Matheï: “Vandaag ondersteunen onze buurlanden al fiscaal de productie van videogames. Ons land heeft nog geen dergelijk steunsysteem. Hierdoor kijkt Belgische gametalent op zoek naar investeerders vaak naar het buitenland, terwijl in België wel degelijk geïnteresseerde investeerders zijn. Deze brain drain moet echt stoppen. De Vlaamse regering investeert al in de ontwikkeling van de gamingsector door de bijvoorbeeld de beroepsopleidingen van Syntra Vlaanderen. Via de tax shelter willen we ervoor zorgen dat Vlaamse bedrijven kunnen groeien en hier jobs kunnen aanbieden. Zo blijft het talent verankerd in Vlaanderen en zullen afgestudeerde studenten niet naar het buitenland moeten verhuizen. Daarom stellen we voor om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Europese Commissie en voluit te gaan voor de uitbreiding van de tax shelter naar de productie van videogames.  

Het voorstel heeft niet het doel om buitenlandse games te subsidiëren. In het buitenland bestaan reeds vele ondersteuningsmechanismen vanuit de overheid. Bovendien stelt het voorstel de voorwaarde dat 50% van de medewerkers Belg moet zijn of een link moet hebben met ons land. Dat criterium is bovendien expliciet van toepassing op een aantal van de essentiële leidinggevende rollen binnen een gameproductie, zoals de art director, producer en leidinggevende game designer.

Minister van Media Benjamin Dalle reageert opgetogen op de goedkeuring van het voorstel: “Vlaanderen investeert elk jaar ongeveer 1,5 miljoen euro via het Gamefonds van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) in sterke gameprojecten. In het kader van de relance worden nog bijkomende middelen voorzien. Deze federale tax shelter sluit perfect aan bij het Vlaams beleid. De beide maatregelen zullen elkaar versterken en dit zal de Vlaamse gamingsector een enorme boost geven.”