Onze privacy op de schop

26 oktober 2021

In het ontwerp van de nieuwe federale dataretentiewet worden twee bouwstenen van onze samenleving tegenover elkaar geplaatst: veiligheid en privacy. Zo staat er in het ontwerp een bepaling dat de federale overheid eist dat Whatsapp of Signal het mogelijk moet maken om versleutelde gesprekken van hun gebruikers live af te luisteren. Maar die gebruikers zijn natuurlijk wij, de burgers. JONGCD&V vraagt dan ook dat minister Van Quickenborne zijn wetsvoorstel schrapt. En wel om twee fundamentele redenen.

Eerst en vooral is er de praktische reden. Digitale apps zoals Whatsapp en Signal werken met zogenaamde versleutelde berichten of ‘end-to-end encryptie’: enkel de verzender en ontvanger hebben de sleutel om een bericht te decoderen. Minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vraagt nu in de nieuwe dataretentiewet dat er een achterdeur wordt ingebouwd zodat de politie versleutelde gesprekken van zware criminelen kan afluisteren. Het probleem is natuurlijk dat het niet lang zal duren vooraleer ook andere partijen of landen die achterdeur zullen kraken en de gesprekken kunnen afluisteren van alle burgers. Wat dus op het eerste zicht een goede maatregel lijkt (het afluisteren van zware criminelen) zal er in de praktijk voor zorgen dat wij als burgers minder veilig worden. We mogen er dus niet aan denken wat de digitale mogelijkheden worden van landen zoals Rusland of China, door die digitale achterdeur. Onze privacy wordt dus als het ware in de vuilbak gegooid. Het doorvoeren van deze wet is hoe dan ook schuldig verzuim.

Wij staan zeker niet alleen met deze kritiek. Heel wat experten en verschillende organisaties zoals het Centre for Democracy and Technology hebben al meermaals kritiek geuit op de afluisterbepaling. Ook de federale privacywaakhond, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), vindt dat deze bepalingen veel te ver gaan. Ook zij zijn van mening dat de risico’s voor de privacy hoger zijn dan de voordelen voor de veiligheid. Met JONGCD&V vragen we daarom dat onze overheid en parlementsleden goed luisteren naar deze experten en onze privacy beschermen.

Daarnaast is er ook nog de morele reden. We beseffen dat het evenwicht tussen privacy en veiligheid complexer wordt in een digitale wereld. Maar als Als Christendemocratische jongeren geloven wij wel dat elke mens telt en het vertrouwen moet krijgen om in volle vrijheid en verantwoordelijkheid zijn of haar rol in de samenleving op te nemen. Politiek staat dan ook ten dienste van de burger, de ontwikkeling van een veiligheidsbeleid dus ook. De dekmantel van wantrouwen volstaat niet om de veiligheid en integriteit van mensen uit te hollen.

Het probleem met dit wetsontwerp is dus dat we zowel onze privacy als onze veiligheid op de schop gooien. Voor ons is het dan ook een raadsel dat liberale politici niet mee op de barricade staan voor meer privacy. Dat zien we zowel in steden als Kortrijk of Mechelen waar liberale burgemeesters steeds meer camera’s hangen, en nu ook in liberale ministers die onze digitale apps onveiliger maken. Zij gaan precies uit van het idee dat de burger schuldig is tot het tegendeel wordt bewezen.

Minister Van Quickenborne, ga dus terug naar de tekentafel met uw wetsvoorstel, uit respect voor onze vrijheid, onze veiligheid en onze verantwoordelijkheid.