Opinie Dierenwelzijn

14 januari 2021

De heisa die ontstond na een impulsaankoop van een hond door twee Vlaamse YouTubers toont aan dat er nog heel wat werk op de plank ligt inzake dierenwelzijn. JONGCD&V roept daarom op tot een duidelijk kader voor kwekers en geïnteresseerden die een hond willen aankopen.

Twee Vlaamse YouTubers die op een dag beslissen om een hond te kopen en twee weken later datzelfde dier in huis kunnen halen. Het is niet verbazend dat deze video bij veel dierenvrienden, kwekers en liefhebbers in het verkeerde keelgat schoot. Al snel reageerde dierenrechtenorganisatie GAIA met de melding dat het overduidelijk ging om een aankoop bij een broodfokker.

Wat is een broodfokker? En wat is er mis mee? Een broodfokker is, per definitie, een fokker die dieren fokt met als voornaamste doel geld te verdienen. Het welzijn van de dieren is ondergeschikt aan de economische belangen van de fokker. De dieren worden ingevoerd uit Oost-Europese landen of worden gefokt in schuren of stallen in België. De pups zelf gaan naar verkooppunten waar men de hondjes kan bezichtigen en aankopen. De moederhonden krijgen geen tijd om te herstellen, iedere loopsheid worden ze gedekt. Vaak hebben moeder- en vaderhond een familiale band. Deze incestueuze paringen zorgen ervoor dat de pups vaak met heel wat erfelijke aandoeningen zijn belast. Niet zelden worden pups die bij een broodfokker aangekocht zijn snel ziek en sterven ze vroegtijdig.

Hoe moet je een broodfokker dan herkennen? Eerst en vooral kan je op het internet lijsten vinden van broodfokkers die gekend zijn bij dierenrechtenorganisaties. Daarnaast is het verdacht als een fokker meer dan twee rassen verhandeld en de moederhond niet aanwezig is in het bedrijf. Vaak kan je deze puppy’s dezelfde dag nog meenemen, zonder dat er informatie over jou of de toekomstige leefomstandigheden van de hond wordt gevraagd.

We kunnen kritiek hebben op influencers die in de val van schattige puppy’s bij de broodfokker trappen, maar wat kunnen we doen om het grote publiek hiervan bewust te maken?

In 2019 werden er nog maatregelen ingevoerd die broodfok moeten inperken. Zo werd de quarantaineperiode voor ingevoerde dieren verdubbeld, moet er een garantiebewijs worden verleend van twee jaar aan de koper, worden er maatregelen getroffen tegen bedrieglijke publiciteit en werd het maximaal aantal gekweekte rassen beperkt tot zeven.

Er zijn heel wat erkende hondenfokkers en dierenasielen in Vlaanderen die wel volgens de regels werken en strenge controles ondergaan door de Inspectie Dierenwelzijn. Erkende fokkers krijgen een erkenningscertificaat met een bijkomend “HK-nummer” die ze verplicht moeten afficheren in hun voorziening. We willen oproepen aan consumenten om hier zeker navraag over te doen of de verkoper over een “HK-nummer” beschikt.

Een huisdier is geen impulsaankoop, ook tot die conclusie kwam men gisteren, woensdag 13 janauri 2021, in de Commissie Dierenwelzijn in het Vlaams Parlement. Daar riep Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V), op vraag van JONGCD&V, minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op om duidelijke campagnes te voorzien die kopers moeten wijzen op de hoeveelheid tijd, geld en energie dat een huisdier vraagt. Minister Weyts gaat hierop in en wil ook lessenpakketten voorzien in het onderwijs, om dit van jongs af aan te benadrukken.

Toch willen we minister Weyts vragen om verder te gaan. Zet diezelfde influencers in om de asielen in de kijker te zetten en de signalen van broodfok aan het grote publiek te leren kennen. Maak broodfok onmogelijk met strengere regels die de grote spelers raken, maar de gepassioneerde kweker en liefhebber niet overspoelen met nog meer papierwerk. Help broodfok de wereld uit. Want elk dier verdient liefde, warmte en een eerlijke start in het leven.

Kevin Maas - Voorzitter JONGCD&V