Persoverzicht juli 2021

1 juli 2021

Persoverzicht juli 2021

Kempense jeugdbewegingen op kamp met pretpakket van Jong CD&V

Corona of niet, dezer dagen trekken weer duizenden kinderen en jongeren met de jeugdbeweging op kamp. Die kampen zijn altijd al het hoogtepunt van het scouts- of chirojaar. En nu mogelijk zelfs nog meer, omdat het door de coronamaatregelen voor veel jongeren de enige vakantie is die ze deze zomer zullen hebben. Om de leiders van de jeugdbewegingen in de bloemetjes te zetten, voorziet Jong CD&V voor alle Kempense groepen een zogenaamd pretpakket.

Verjongingskuur in Beverse gemeenteraad: drie jonge politici nemen schepenambt op

De Beverse CD&V-fractie heeft drie nieuwe schepenen gekozen. Tussen 2022 en 2024 zullen drie nieuwe mensen de fakkel overnemen van hun voorgangers. Er wordt bewust gekozen voor verjonging.

Het lag vlak na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 al vast, maar nu komt het plots dichtbij. Drie van de zeven schepenen zullen op termijn vervangen worden. Concreet gaat het om Inge Brocken (N-VA), Raf Van Roeyen (CD&V) en Dirk Van Esbroeck (CD&V) die hun ambt binnenkort neerleggen.

Eerste in de rij is Inge Brocken. Zij wordt vanaf 1 januari 2022 vervangen door Laura Staut (31, CD&V), die als gemeenteraadslid en bestuurslid van de partij het klappen van de politieke zweep zeker kent. Anderhalf jaar later stappen Lien Van Dooren (33) en Jeroen Verhulst (30) naar voren als schepen. Van Dooren is de sectievoorzitter van CD&V in Vrasene en zetelt in de politieraad. Verhulst maakte bij de vorige verkiezingen naam als jongste kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen van CD&V ooit. Van Dooren en Verhulst vervangen de ervaren rotten Dirk Van Esbroeck en Raf Van Roeyen.

Ervaren

De bevoegdheden van Inge Brocken, waaronder Erfgoed en Toerisme, blijven binnen de rangen van N-VA. De bevoegdheden van Dirk Van Esbroeck en Raf Van Roeyen worden opnieuw verdeeld binnen de CD&V-fractie. Met deze wissel maken de ervaren christendemocraten plaats voor een nieuwe wind. “Deze jonge ploeg is een bewuste keuze”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Dat staat allemaal in het teken van de verzekering van opvolging binnen onze partij. Binnen

enkele jaren zal het mijn beurt zijn om de sjerp aan de haak te hangen.”

Wanneer de burgemeester juist met pensioen zal gaan, blijft nog even een goed bewaard geheim.

JONG CD&V Deinze leukt zomer op met speelkoffer

JONG CD&V Deinze lanceert een speelkoffer die ontleend kan worden voor een dag vol spelplezier. “Met deze actie willen we kinderen stimuleren om buiten te komen,” zegt voorzitter Tim Dhaenens. 

Om kinderen deze zomervakantie te laten genieten van sport en spel, heeft JONG CD&V Deinze een speelkoffer samengesteld, waar verschillende soorten speelgoed terug te vinden zijn. “In onze speelbox vind je speelmateriaal voor de zandbakken, stoepkrijt, ringwerpen en nog veel meer om kinderen uit te nodigen buiten te komen en te doen wat ze het liefste doen”, zegt Tim Dhaenens. “Met deze actie willen we ook nog eens het peter- en meterschap van de speelpleintjes in de kijker zetten. Het peter- en meterschap van een speelpleintje houdt in dat een buurtbewoner de toestellen regelmatig controleert en eventuele schade meldt aan de bevoegde stadsdiensten.”

 

De speelboxen kunnen door de meters of peters van de speelpleintjes aangevraagd worden via info@deinze.cdenv.be

Ook Asse sluit zich aan bij de statiegeldalliantie

Op de gemeenteraad van juni stemde een meerderheid van de raadsleden voor het toetreden tot de statiegeldalliantie ter bestrijding van zwerfvuil. Het voorstel dat werd goedgekeurd is het resultaat van een samenwerking tussen schepen Peter Verbiest (N-VA) en Jong-CD&V’er Nand Maes, die aan de hand van een uitgewerkt dossier de voorzet gaf.

Nand Maes van Jong CD&V Asse vroeg het gemeentebestuur om over de statiegeldalliantie een standpunt in te nemen, met succes. Op de gemeenteraad van maandag 21 juni agendeerde schepen Peter Verbiest (N-VA) de toetreding tot de Statiegeldalliantie en deze werd door een meerderheid goedgekeurd.

“Communicatie kan beter en diensten niet genoeg gekend”: Jongerenpartijen peilen naar welbevinden jeugd in gemeente

De communicatie naar de jeugd toe kan beter en jongeren kennen verschillende diensten niet genoeg. Dat blijkt uit een enquête die de jongerenafdelingen van CD&V, N-VA en Open VLD organiseerde bij de Lebbeekse jeugd.

In het voorjaar werden Lebbeekse jongeren tussen 14 en 26 jaar bevraagd rond hun mentaal welbevinden tijdens de coronacrisis. De resultaten zijn nu geanalyseerd en vormen de basis van enkele aanbevelingen die de jongerenpartijen aan het gemeentebestuur willen meegeven.

 

“Belangrijk punt is de communicatie”, zegt Evert Van der Poten, voorzitter van Jong N-VA. “Uit de enquête blijkt dat er voldoende aanbod aan activiteiten is, maar dat jongeren niet altijd weten wat er juist allemaal te doen is. Nochtans beschikt de gemeentelijke website over een activiteitenpagina. We denken dat het goed zou zijn om deze pagina aan te vullen met een bredere waaier aan activiteiten voor jongeren. Centraliseren van communicatie helpt vaak om de bomen door het bos te zien.”

Uit de bevraging blijkt ook dat professionele organisaties zoals Awel, TeleOnthaal en het CLB niet voldoende gekend zijn bij de jongeren. “We doen daarom een warme oproep aan alle organisaties die met jongeren werken om zich meer in beeld te brengen”, zegt Maryke Moens, voorzitter van Jong CD&V. “Het is belangrijk dat jongeren op een correcte manier geïnformeerd worden over deze organisaties.”

De jongerenpartijen brengen bovendien ook graag Blok@Bib extra onder de aandacht. “Blijkbaar kennen nog veel jongeren het concept, waarbij ze een rustige studeerplek in de bibliotheek vinden, niet”, zegt Terence François, voorzitter van Jong VLD. “Nochtans stelt de gemeente hiervoor al lang locaties ter beschikking. Extra communicatie is dus ook hier op zijn plaats.” 

JONGCD&V wil skatepark voor de deelgemeenten

Op de gemeenteraad van maandag 7 juni stelde CD&V-raadslid Katrien Desomer in naam van JONGCD&V Ieper voor om een mobiel skatepark in de rand van de stad en deelgemeenten te plaatsen. Dit voorstel komt er omdat er momenteel ook al gewerkt wordt aan de plannen voor een nieuw skatepark in het centrum.

Naast de uitwerking van de plannen voor de aanleg van een nieuw skatepark, kondigde de jeugddienst ook een evenement aan om kinderen te laten proeven van wat skaten nu precies is. “We zijn heel tevreden met de aandacht die de sport krijgt”, zegt Katrien Desomer, “en we willen daar graag aan bijdragen met een ander voorstel.”

JONGCD&V stelt voor om een mobiel skatepark te voorzien waarbij verschillende toestellen afwisselend in de rand van de stad en de deelgemeenten geplaatst kunnen worden. Dat gebeurt momenteel ook al met het pannaveld. “Ook in de deelgemeenten zijn er de laatste jaren enkele ‘skate communities’ ontstaan. Deze jongeren zijn vaak na schooltijd en ’s avonds al skatend terug te vinden op een hellende weg of een zelf aangelegde constructie in hun deelgemeente omdat het skatepark in het centrum voor hen, zeker op weekdagen, moeilijker te bereiken is. Met een mobiel skatepark kan de stad daaraan tegemoet komen.”  

De voorzitter van JONGCD&V Ieper, Jordy Dehaene, hoopt dat het stadsbestuur hun voorstel meeneemt: “We zijn ervan overtuigd dat jongeren in de rand en deelgemeenten een mobiel skatepark in de buurt wel ‘lit’ zullen vinden en dat het hen zelfs dichter bij elkaar kan brengen. En wie weet zijn er dan ook wel enkele ‘boomers’ die zich even op een skateboard durven wagen.”