Persoverzicht Juni 2021

1 juni 2021

Persoverzicht juni 2021

Benjamin Weyts volgt Hassan Aarab op in districtsraad Deurne

Benjamin Weyts (CD&V) legt donderdag de eed af als districtsraadslid in Deurne. Hij vervangt Hassan Aarab die vorige maand zijn ontslag indiende na heisa over een omstreden post op sociale media rond Israël.

Weyts (32) werkte meerdere jaren op het nationale secretariaat van CD&V en is al lang een actieve vrijwilliger binnen de lokale afdeling. “De voorbije jaren was ik binnen onze partij voornamelijk een stem voor jongeren en jonge gezinnen”, zegt Weyts. “Ik ben verheugd deze stem nu ook in de districtsraad te kunnen laten horen. Uiteraard wil ik me daarnaast ook breder inzetten om van Deurne een district te maken waar iedereen zich thuis voelt.” svw

De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo hebben ook recht op een containerpark

De stad Antwerpen kondigde midden mei aan dat het containerpark van Zandvliet in september 2021 zal verdwijnen. De bewoners van het polderdistrict reageren verbolgen op het district. Ook JONGCD&V is hier niet over te spreken. Lokaal voorzitter Nick Van Roosbroeck: “Wij zijn geen tweederangsburgers. Inwoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo betalen evengoed en evenveel gemeentebelasting als de andere Antwerpenaren, maar we moeten daar blijkbaar niet hetzelfde voor terug verwachten”.

Wie Facebookgroepen als “Ge zijt van Berendrecht-Zandvliet-Lillo als … ” opent, kan er niet naast zien. Het nieuws dat het containerpark van Zandvliet in september zal verdwijnen sloeg in het polderdistrict in als een bom. Volgens de stad Antwerpen moet het containerpark wijken door de lage bezoekerscijfers. Volgens CD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo is dit geen correcte conclusie.

Het is immers niet zo onlogisch dat het district met het kleinste aantal inwoners, ook een kleiner aantal bezoekers kent in de verschillende diensten die door de gemeente verleend worden. “Als de stad alles in ons district begint af te bouwen waar er minder bezoekers zijn als in de andere districten, dan kunnen we ineens alles laten sluiten. Dat is geen correcte vergelijking. Op deze manier verhindert de stad dat wij een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen aanbieden. Ook in ons bestuursakkoord staat opgetekend dat van het verdwijnen van het containerpark geen sprake kan zijn” stelt schepen Sandra Suykerbuyk, die ook bezorgd is over het verdere verloop van het dossier: “Het is totaal niet duidelijk wat er te gebeuren staat met deze locatie. Ik maak me hier zorgen over als ik zie hoe snel het containerpark plots moet verdwijnen, ook voor de aanliggende Zeescouts kan dit een impact hebben.”

Alternatieven bieden geen oplossing

Ook de alternatieven die ontslagnemend schepen Fons Duchateau naar voren schoof, worden niet op applaus onthaald in Berendrecht-Zandvliet-Lillo. De stad stelt voor om gebruik te maken van de overige containerparken van de stad Antwerpen of van pop-up containerparken. Volgens CD&V gemeenteraadslid Sam Voeten is dit geen oplossing. “De pop-up containerparken bestaan al enkele jaren, maar in Berendrecht-Zandvliet-Lillo werd dit amper voorzien. Het dichtstbijzijnde containerpark in Antwerpen is dat van de Luchtbal op 22 kilometer van Zandvliet. Dit containerpark is nu al enorm druk  en ligt binnenkort tussen verschillende werven van Oosterweel en het Toekomstverbond. Dat de stad net naar deze locatie extra autoverkeer wilt leiden, is zeer bizar.”

Een derde alternatief dat de stad aanreikt is om gebruik maken van het containerpark van Stabroek. De stad sloot reeds een overeenkomt met IGEAN dat bewoners van het polderdistrict aan een lagere prijs gebruik mogen maken van dat containerpark als de inwoners van Stabroek doen. Volgens JONGCD&V faalt de stad hierdoor om de eigen inwoners een basisdienstverlening te leveren.Nick Van Roosbroeck, voorzitter van JONGCD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo: “Eigenlijk zegt de stad hier tegen ons: rij maar 10 km naar een andere gemeente voor iets waar je eigenlijk al belastingen voor betaalt. Dat is schrijnend. Berendrecht-Zandviet-Lillo moest indertijd een onderdeel van Antwerpen worden, dan horen daar voor de inwoners dezelfde rechten en diensten bij als waar mensen uit het centrum van de stad of pakweg Deurne recht op hebben. Wij zijn geen tweederangs Antwerpenaren.

Voorzitter JONGCD&V Oostende wil deelwagen voor rijbewijs

Kato Hoogstoel is sinds kort de nieuwe voorzitter van Jong CD&V Oostende. Ze wil meteen werk maken van enkele concrete punten en lanceert een voorstel rond de deeleconomie.

“De interesse in politiek heb ik zeker van thuis meegekregen”, vertelt de 21-jarige voorzitter. “Mijn mama, Gracienne Faut, nam in 2012 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen voor CD&V. Ik was toen nog maar twaalf jaar, maar ik ging overal mee: naar debatten, flyers uitdelen… Ik vond dat toen al heel interessant. Dat is altijd gebleven. Van zodra het op school over politiek ging, vond ik het meteen boeiend.” 

“Toen ik een jaar of vijftien, zestien was, werd ik gevraagd door de jongerenafdeling om eens een kijkje te komen nemen. Ik ben blijven hangen en zo ben ik er dus ingerold. In 2018 heb ik dan voor de eerste keer deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen.”

 
Die verkiezingen waren een heel positieve ervaring: “We werden heel nauw betrokken bij alles. CD&V Oostende vond het ook erg belangrijk om jongeren naar voor te schuiven en ik mocht al op de twaalfde plaats staan. Ook over de standpunten en zo mochten wij mee beslissen. Heel fijn.”

Ondertussen zit Kato in haar derde bachelor politieke wetenschappen. Ze heeft het dus erg druk met haar studies, maar voor politiek maakt ze wel nog graag tijd vrij. “Ik heb heel wat acties gepland als voorzitter. We hebben een heel tof groepje en ik heb ook al enkele nieuwe jongeren warm gemaakt voor CD&V Oostende. We zijn allemaal heel gemotiveerd om onze standpunten duidelijk te maken.” 

Groen en handig

Een van die standpunten waar Kato veel belang aan hecht, is de deeleconomie: “Alles is tegenwoordig heel duur en we houden ook rekening met het milieu. Bovendien heeft niet iedereen een eigen auto, en dan is het als jongere niet evident om je rijbewijs te halen. Een optie is om daarvoor een deelwagen, zoals Cambio, te gebruiken. Innovatief en handig! Het systeem bestaat al in andere steden, dus dit moet ook mogelijk zijn in Oostende”, meent de jonge voorzitter.

JONG CD&V ambitieus over vaccinatiegraad onder Leuvense jongeren: “Laat ze zelf de muziek kiezen”

Uit de resultaten van De Stemming bleek dat ruim drie op tien Vlaamse jongeren zich niet zullen laten vaccineren. JONG CD&V Leuven draait dat naar eigen zeggen liever om naar ‘bijna 7 op 10 Vlaamse jongeren willen zich wel laten vaccineren’. “We willen dat Leuven koploper wordt bij vaccinaties onder de jongere leeftijdsgroepen”, zegt voorzitter Ruben Geleyns.

“We deden naar aanleiding van de resultaten van De Stemming ook een klein intern onderzoekje. En wat bleek? 100% van de Leuvense JONGCD&V-bestuursleden zal richting het vaccinatiecentrum in de Brabanthal trekken van zodra het kan”, vertelt jongerenvoorzitter Ruben Geleyns (28). “We hopen dan ook dat zoveel mogelijk jongeren het belang van een vaccinatie inzien en willen als jongerenorganisatie al verantwoordelijkheid opnemen in het sensibiliseren en activeren van jongeren in onze stad.”

 

Correcte informatie

Naast oproepen via eigen kanalen en het delen van de correcte informatie in de strijd tegen desinformatie zien de CD&V-jongeren nog meer kansen om een hoge vaccinatiegraad onder jongeren in Leuven waar te maken. “Het lijkt ons interessant om de communicatie over het Leuvense vaccinatiecentrum te versterken met een adviserende werkgroep van Leuvense jongeren. Het Leuvens jeugdwerk is straf jeugdwerk en heel breed, van klassieke jeugdbewegingen tot community’s rond skaten en urban arts. Jongeren weten zelf het best hoe ze leeftijdsgenoten kunnen aanspreken en motiveren. JONG CD&V stelt nu voor om al die Leuvense actoren in het jeugdwerk te bevragen en bruisende ideeën te verzamelen om de Leuvense jeugd richting de Brabanthal te krijgen. Wij zijn alvast benieuwd naar welke ideeën eruit zullen komen. Zelf stellen we nu al voor om de muziekkeuze tijdens de vaccinaties van de jonge leeftijdscategorieën te laten kiezen door de jongeren zelf.”

Jongeren van CD&V gaan voor ‘Generatie Rookvrij’: “Niet meer roken in Leuvense parken en speeltuinen”

JONG CD&V Leuven pleit ervoor om met de stad Leuven het charter ‘Generatie Rookvrij’ te ondertekenen. Meer concreet stellen de jongeren voor om alle openbare parken en speeltuinen officieel als rookvrije zones te bestempelen.

‘Generatie Rookvrij’ is een brede beweging van burgers, organisaties en overheden die ervoor willen zorgen dat kinderen het recht hebben om rookvrij op te groeien. “Deze alliantie streeft naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren de kans krijgt om op te groeien zonder tabaksrook”, vertelt ondervoorzitter Emiel Moons (24). “Heel concreet willen we dat Leuven partner wordt van deze beweging. Het rookvrij opgroeien moet een vanzelfsprekendheid zijn en niet-roken moet de norm zijn. Door niet meer te roken in het zicht van kinderen en door een andere norm rond roken te leren, maak je hen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.”

Label ontworpen

Voor de jonge christendemocraten is het dan ook van groot belang dat kinderen niet of zo weinig mogelijk in contact komen met mensen die roken. “Dat willen we bekomen door alle openbare parken en speeltuinen op Leuvens grondgebied officieel als rookvrije zones te bestempelen en dit ook met bordjes duidelijk aan te geven. ‘Generatie Rookvrij’ heeft daarvoor een label ontworpen. Daarnaast hopen we dat de stad Leuven verenigingen en organisaties kan stimuleren om ook partner te worden van de brede beweging. Zo kunnen sportclubs en jeugdbeweging hun terreinen ook ‘rookvrij’ verklaren en hun leden sensibiliseren. We hopen op een sterk en breed netwerk in Leuven tegen 31 mei 2022, de Werelddag tegen Tabak. Bijkomend positief effect is dat de sigarettenpeuk op al de rookvrije plekken zal verdwijnen. Net zoals kroonkurken zijn peuken bijzonder vervelend om op te ruimen tijdens acties tegen zwerfvuilnis.”

Stad schuift Keerdok naar voor als proeflocatie voor buitenzwemmen

Mag er komende zomer gezwommen worden in het Keerdok? Als het van het Mechelse stadsbestuur afhangt, wel. Het diende een dossier in bij Vlaanderen om er een pilootproject op te starten. Het Keerdok is overigens niet de enige locatie waarnaar wordt gekeken voor buitenzwemmen; de stad neemt met partners ook enkele andere waters in en rond de stad onder de loep.

In Vlaanderen is het zwemmen in open waters op de meeste plaatsen uitdrukkelijk verboden. De Vlaamse regering is op zoek naar betere regels rond zwemmen in openlucht zodat het op meer plaatsen kan worden toegelaten. De ministers Demir en Weyts kondigden voor komende zomer al vier extra binnenwateren aan, maar gaan daarnaast op zoek naar ‘proeflocaties’.

 

In Mechelen is daar nood aan. De politie moet bij warme zomers regelmatig zwemmers uit het water roepen. Vooral het kanaal Leuven-Dijle is populair, maar ook andere waters zoals de Spildoornvijver in Walem, de Eglegemvijver in Hombeek en de vijver van De Nekker. “Zet hier maximaal op in”, riep Jong CD&V vrijdag het stadsbestuur op. “Wie wil er bij warme temperaturen niet eens een frisse duik nemen in de Dijle?”