Persoverzicht: juni

6 juni 2019

                                                                           Week 27/06 - 04/07

Jong CD&V wil augmented reality-technologie gebruiken bij straatnaamborden

Krant van West-Vlaanderen

"Op die manier kunnen passanten bijkomende informatie oproepen", motiveert Febe Baekelandt, voorzitster van Jong CD&V Brugge.

Onlangs gaf de Brugse schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) te kennen dat hij straatnaambordjes waar foutjes op staan, wil laten vervangen. "Wij wensen dit aan te grijpen om een bijkomend voorstel te lanceren",  zegt Louis Dauw, ondervoorzitter van Jong CD&V Brugge.

                                                                          Week 20/06 - 27/06

Jan De Kesel (37) is nieuwe voorzitter CD&V Evergem

Het Laatste Nieuws

Uittredend voorzitter Jan Spaas stelde zich omwille van professionele uitdagingen geen kandidaat om zichzelf op te volgen als frontman van CD&V Evergem. Jan De Kesel werd met 98 procent van de stemmen verkozen als zijn opvolger. “Het zijn grote schoenen die gevuld moeten worden, want Jan Spaas heeft de partij de afgelopen periode in goede banen geleid op zijn gekende welbespraakte en bevlogen manier”, zegt opvolger Jan De Kesel. “Maar het voltallige nieuwe bestuur kijkt met vertrouwen naar de toekomst.”

Marijke Balcaen werd opnieuw verkozen als voorzitter voor ‘Vrouw & Maatschappij’. Jan Willaert werd bevestigd als voorzitter voor ‘CD&V Senioren’. Willaert is ook provinciaal voorzitter en heeft een stem bij het nationaal bestuur voor CD&V senioren. Bij ‘Jong CD&V’ werd een nieuwe voorzitter verkozen. Schepen Sven Roegiers neemt het daar over van Thomas Daelemans. Filip Acke werd een tijd geleden al aangesteld als nieuwe secretaris.

                                                                            Week 13/06 - 20/06

Jong CD&V Zwijndrecht schenkt bijenhotel aan buurtpark

Het Laatste Nieuws

Naar aanleiding van de ‘Week van de Bij’ heeft de lokale Jong CD&V-afdeling van Zwijndrecht een bijenhotel en verschillende zadenmengsels geschonken aan het buurtbloemenpark ‘den Bekaf’, vlak naast de Sint Martinusschool. Dit parkje is een lokaal project waar vrijwilligers een groene en ecologische omgeving onderhouden op een stuk grond, eigendom van de gemeente.

Met deze schenking roept Jong CD&V op om meer aandacht te schenken aan de dramatische bijensterfte. “Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving”, legt secretaris David Monjaerts uit. “Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Dankzij honingbijen, solitaire bijen en hommels kunnen wij genieten van fruit en groenten, zoals appels, braambessen, courgettes,… In onze gemeente bevinden zich verscheidene fruitboomgaarden. Investeren in de bij is dus van fundamenteel belang voor de lokale landbouwers.”

Het bijenhotel werd door de jongeren aangekocht bij Natuurpunt Waasland om zo ook het lokale verenigingsleven te ondersteunen.

                                                                              Week 06/06 - 13/06

Jong CD&V Herne vraagt aandacht voor de biodiversiteit

Persinfo.org

Tijdens de ‘Week van de Bij’ die loopt van 2 tot 9 juni vraagt Jong CD&V Herne aandacht voor de bijen en de biodiversiteit in het algemeen. Naast klimaatverandering is ook de structurele aantasting van de biodiversiteit op een bijzonder alarmerend peil gekomen. De verschillende processen werken bovendien op elkaar in. Daarom kreeg elk raadslid een zakje bloemenzaad tijdens de zitting van de gemeenteraad van 22 mei.

Na de commotie over bomenkap: stad werkt aan openbare bomenteller
 
Het Laatste Nieuws
 
Het stadsbestuur van Mechelen wil met een openbare bomenteller komen die bijhoudt waar er bomen verdwijnen en bijkomen. Het wil op die manier aantonen dat er wel degelijk meer bomen worden geplant dan gekapt.

Afgelopen weekend ontstond onrust in de Schijfstraat, waar binnenkort 24 bomen tegen de vlakte gaan. Een petitie die oproept om te stoppen met het kappen van gezonde bomen telt op twee dagen tijd al meer dan 750 handtekeningen. Het is al de zoveelste discussie over de kap van bos en natuur in Mechelen. Volgens Jong CD&V moet de stad met een boominventaris komen die aangeeft waar, waarom en hoeveel bomen er gekapt worden op het Mechels grondgebied, en hoe die gecompenseerd zullen worden.

Compensatie

Volgens schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) beschikt de stad nu al over een ‘bomenteller’. “Vorige legislatuur kwamen we tegemoet aan de vooropgestelde compensatie van twee bomen voor één. Deze legislatuur compenseren we de gesneuvelde bomen uit de Mechelse openbare ruimte in drievoud. Het transparanter maken en het vrijgeven van die gegevens voor alle Mechelaars is iets waar ik vanaf dag één op het stadhuis aan werk. Een beter zicht op de cijfers helpt ook om de ambities werkelijk waar te kunnen maken.”

Hij heeft het dan wel enkel over bomen op de Mechelse straten en pleinen. Voor nieuwe ontwikkelingen of privé-initiatieven – een minstens even gevoelig punt - is er geen overzicht op boomniveau. “Wel is er het absolute streven om de eindbalans van natuur uitgesproken positief te maken”, belooft de schepen. Princen gaf nog enkele cijfers mee over het openbaar domein. Dat telde op 1 januari van dit jaar 14.451 individuele bomen, 235.788 m² bos, speelbos en wilde begroeiing en 375.405 m² beplantingen en gras.

Perceptieprobleem

Het is op sociale media de laatste tijd bon ton om de kap van bomen in de schoenen van Groen te schuiven. De partij zit daar duidelijk met een perceptieprobleem. “Voor alle duidelijkheid: ook wij betreuren het enorm dat gezonde bomen moeten verdwijnen”, aldus Groen. “Wij wensen te benadrukken dat we medestanders zijn en geen tegenstanders als het gaat om het vrijwaren of zelfs redden van bomen. Het is een topprioriteit in elk dossier dat op tafel komt.”