Persoverzicht mei 2021

1 mei 2021

Persoverzicht mei 2021

Boekenruilkastjes om lezen te promoten

Het gemeentebestuur van Bornem bekijkt samen met de buurtregisseur hoe er meer boekenruilkastjes in het straatbeeld kunnen komen.

Gemeenteraadslid François De Clercq (CD&V) zei tijdens de jongste gemeenteraad dat we door de coronacrisis niet alleen meer zijn gaan wandelen, maar ook meer lezen: “Om die twee activiteiten min of meer met elkaar te combineren, vragen we vanuit JONGCD&V om meer boekenruilkasten te voorzien in Bornem.”Hij had al gezien dat enkele mensen in Bornem zelf al een boekenruilkast plaatsten. “Omdat boekenruilkasten het lezen kunnen bevorderen en bovendien ook leiden tot meer verbinding

tussen mensen, vragen we om in alle deelgemeenten extra boekenruilkasten te voorzien. Hiervoor kan ook samengewerkt worden met de Bornemse bibliotheek. Zo kunnen afgevoerde boeken in de kastjes geplaatst worden. De mensen van de bibliotheek suggereerden zelf om vanuit de vernieuwde Makerspace workshops te organiseren waarin wordt aangeleerd hoe boekenruilkastjes gebouwd kunnen worden.”CD&V ziet de kastjes liefst aan toeristische trekpleisters zoals de abdij, Kasteel d’Ursel en het Breeven.“Ik ben zelf ook een fan van boekenruilkasten”, zegt schepen van Buurten Nicole Van Praet. “Twee weken geleden heb ik het er met onze buurtregisseur over gehad. Dit zijn goede voorstellen, we gaan het verder uitwerken. Uiteraard zullen we dit doen met participatie zodat de Bornemnaars er kunnen aan meewerken. Ik vind het overigens prachtig dat mensen dat ook al privé doen.”

Stad onderzoekt voorstel van Jong CD&V om via pamperbox overschotten aan luiers te delen in Oudenaarde

Jong CD&V Oudenaarde vraagt aan het stadsbestuur om een zongenaamde Pamperbox te installeren aan het Sociaal Huis in Oudenaarde. “Met zo’n box kunnen we de herverdeling organiseren van luieroverschotten”, vindt de politieke jongerenvereniging. “Het idee is zeker moeite waard om te onderzoeken”, reageert de schepen.

“Via een Pamperbox aan het onthaal van het Sociaal Huis, waar ook het Huis van het Kind is, of bij andere openbare gebouwen zouden ouders hun luieroverschotten kunnen afgeven. De ingezamelde luiers kunnen nadien tegen een gunsttarief verkocht worden voor één euro”, bedenken Ifra Diop en Lien Theunissen van Jong CD&V Oudenaarde. 

 

Ook een pamperrekening

De politieke jongerenbeweging doet daarbij een suggestie om een soort van pamperrekening te openen waarbij iedereen vrijblijvende giften kan doe om jonge kwetsbare gezinnen te ondersteunen in hun babykosten. Schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V) zegt dat hij het voorstel wil onderzoeken. “Dit systeem is niet nieuw: pamperboxen bestaat al in andere steden en gemeenten. En ik denk dat het idee in Oudenaarde enkele jaren geleden ook al eens vanuit de oppositie is gelanceerd. Ik vind het zeker de moeite waard om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. En dat zullen we dus ook doen”, reageert de schepen op het voorstel van de jongerenafdeling van zijn partij.

JONGCD&V over coronaveilige blokplekken in stadhuis: “Voorrang voor Leuvenaars indien vraag het aanbod overtreft”

Net zoals bij de afgelopen examenperiodes is JONG CD&V Leuven pleitbezorger van een aanbod aan coronaveilige blokplekken in de studentenstad. Opvallend gegeven: voor blokplekken die de stad Leuven aanbiedt, pleit regiovoorzitter Laurien Coenen ervoor dat Leuvenaars voorrang krijgen want de plaatsen zijn beperkt.

Vanaf vandaag kunnen enkele tientallen studenten, dankzij de Leuvense Jeugddienst, via een online reservatiesysteem hun studieplekje boeken in STADHUIS, de jongerenhub in het historisch stadhuis. Reserveren kan voor weekdagen en tussen 10 en 17 uur. JONG CD&V Leuven is tevreden met het broodnodige initiatief want in deze coronatijd is samen studeren lang geen evidentie. “We zijn dankbaar dat de stad hieraan tegemoetkomt, zowel voor de studenten als de scholieren in Leuven. De coronaveilige studieplekken die de Leuvense onderwijsinstellingen zoals KU Leuven zelf ter beschikking stellen zijn immers niet voldoende”, zegt regiovoorzitter Laurien Coenen die zelf werkt voor de universiteit.

 

Uitbreiding

“Thuis studeren of op kot is al even geen evidentie meer: gevoelens van eenzaamheid en een gebrek aan verbondenheid met studiegenoten knagen aan de motivatie van studenten en scholieren. Een aanbod aan rustige studieplekken, waarbij je anderen alleen al maar kan ‘zien’, is zeker welkom”, gaat Coenen verder. “We hopen dan ook dat de inschrijvingen voor studieplekken goed gemonitord worden en dat er uitbreiding mogelijk is indien de vraag het aanbod overtreft. De universiteit maakt bijvoorbeeld geen onderscheid tussen studenten maar het lijkt ons logisch dat studenten en scholieren uit Leuven voorrang krijgen voor blokplekken die de stad Leuven aanbiedt.”