Persoverzicht september 2021

1 september 2021

Persoverzicht september 2021

Oranje Duim voor Open Deur vzw

Al voor de vijfde keer reikte Jong CD&V Kortrijk de Oranje Duim uit aan een persoon of organisatie die men in de bloemetjes wil zetten voor een bijzonder engagement. Dit keer viel OpenDeur vzw in de prijzen. Oprichter Kristin Keller kwam zondag de prijs in ontvangst nemen.

“We kozen voor OpenDeur omdat dit voor iedereen is, en omdat de organisatie mensen en organisaties samenbrengt”, stelt Anaïs de Béthune, voorzitter van Jong Cd&V Kortrijk.

Kristin Keller, oprichtster van OpenDeur kwam de prijs in ontvangst nemen.

Amerikaanse in Kortrijk

Kristin werd in Amerika geboren. Ze ontmoette haar man Wim, die afkomstig is van Rumst (Antwerpen) toen ze beiden als student in Frankrijk verbleven.  “Hij deed dan zijn doctoraat in Amerika en daarna verhuisden we naar Frankrijk, later naar Engeland om uiteindelijk in Kortrijk terecht te komen. Wim is prof in Kulak en Kristin is deeltijds gastdocent Engels aan Howest in Kortrijk.

“Doordat we allebei in een stad wonen waar we niet vandaan komen, hebben we beiden veel ervaring met integratie en weten we hoe moeilijk het is om mensen te leren kennen”, vertelt Kristin. “Ik ben zelf in drie landen ‘vreemdeling’ geweest! Iedereen ervaart ‘integratie’ op zijn eigen manier. Het kan een worsteling zijn!”

Geen verschillen

Zes jaar geleden had Kristin haar lessen Nederlands en Inburgering achter de rug. “Ik had alles gedaan wat nodig was, maar ik had niemand met wie ik kon oefenen. Zo ben ik zes jaar geleden begonnen met een taalcafé. Van daaruit is OpenDeur vzw opgericht. In het begin kwamen enkel anderstalige nieuwkomers maar later kwamen ook mensen die uit andere gemeenten afkomstig waren. Onze vzw is voor iedereen en we helpen elkaar om de weg te vinden, in contact te komen met organisaties en een netwerk uit te bouwen. We brengen dus mensen samen.”

Vzw OpenDeur organiseert activiteiten in de regio Kortrijk. “Iedereen is echter welkom. We hebben een groep van zo’n 25 mensen die naar vrijwel alle activiteiten komen, maar de jaren voor corona waren er soms 350 mensen op activiteiten. De voorstellen voor activiteiten komen van de mensen zelf. “Het gaat niet over taal oefenen, maar vooral over integratie op een andere manier. Er komen zowel mensen die hier geboren zijn als mensen van over de hele wereld. Wij maken geen verschillen!” Kristins droom is om het idee te verspreiden dat we allemaal mensen zijn die ons best doen om er iets van te maken.

Hier vragen ze meer nachtelijk openbaar vervoer: “Nu moet je al om 23 uur afscheid nemen van je vrienden. Dat is gewoon te vroeg”

De laatste tram van lijn 1 richting Evergem vertrekt al om 22.50 uur in Gent, de nachtbussen rijden slechts tot Wondelgem. De leden van Jong CD&V Evergem dringen bij het bestuur van vervoersmaatschappij De Lijn daarom aan op aanpassingen.

JOOP poetst verkeersborden in schoolomgeving.

Jong CD&V Opwijk-Mazenzele (JOOP) is naar jaarlijkse gewoonte opnieuw aan het poetsen geslagen. De Jong CD&V-ers wil met de jaarlijkse traditie de veiligheid voor de naar schoolgaande jeugd verhogen.

“Met de start van de schooljaar was het ook weer tijd voor onze jaarlijkse terug-naar-schoolactie”, vertelt voorzitster Liesbeth Vervloet van Jong CD&V Opwijk-Mazenzele (JOOP). Al vele jaren op rij poetsen we de verkeersborden in de buurt van alle Opwijkse scholen voor een betere zichtbaarheid. De laatste jaren nemen we ook het zwerfvuil voor onze rekening. Een leuke schoolomgeving begint dan ook in een propere buurt!’