JONGCD&V vraagt concrete maatregelen om het studentenwelzijn te verbeteren

28 januari 2021

Sinds maart 2020 krijgen onze studenten afstandsonderwijs. Op een korte periode van code oranje in september na, hebben de studenten geen klaslokaal meer van dichtbij gezien. Onderzoek wijst uit dat 1 op 5 van de jongvolwassenen psychologische gevolgen ondervindt van de coronacrisis en dat de studenten van alle bevolkingsgroepen met de meeste psychologische problemen kampen. We merken dat studenten hun studies pauzeren en geen doel meer voor ogen hebben. We horen links en rechts roepen dat het anders moet, JONGCD&V stelt drie realistische en veilige oplossingen voor.

 1. Psycho-cheques

Alle studenten die er nood aan hebben krijgen één of meerdere cheques om professionele psychologische of psychiatrische hulp te zoeken. Deze cheques kunnen aan elke student worden uitgedeeld of de overheid kan werken met een online aanmeldsysteem zodat er gefilterd kan worden in studenten die hulp nodig hebben. Eén cheque is goed voor één gratis gesprek bij een psycholoog of psychiater.

2. Lange termijnvisie voor psychologische hulp

Naast de psycho-cheques wil JONGCD&V pleiten voor een duurzame oplossing voor het probleem van dure psychologische hulp. Zo hoopt JONGCD&V dat er meer wordt geïnvesteerd in psychologische hulp op de campus om drempels te verlagen. Daarnaast zou een bezoek aan de psycholoog voor studenten moeten kunnen worden terugbetaald, zonder hiervoor een medisch attest van de huisarts te moeten voorleggen.

3. Eén contactmoment per week op de campus

Een groot probleem in deze coronacrisis is het gebrek aan perspectief en sociaal contact. Daarom wil JONGCD&V pleiten voor één contactmoment per week. We zouden studenten graag het perspectief bieden om een halve dag per week naar de campus te mogen komen. Hogescholen en universiteiten delen de klasgroepen op in bubbels de beschikbare ruimte en ventilatiemogelijkheden in de klaslokalen. De andere helft van de klas volgt de les thuis. Zo valt er tegemoet te komen aan de sociale noden van onze studenten.

Als er plannen voor studenten worden gemaakt, moeten ze getoetst worden aan hun mentaal welzijn. Ben Weyts, minister van onderwijs (N-VA), maakte recent extra middelen vrij voor het psychosociaal welzijn van studenten. We vragen dat de Steunpunten Inclusief Hoger Onderwijs deze middelen gebruiken om perspectief te bieden aan de studenten. 

Hulpkanalen

Heb je een dringende wens tot hulp? Hieronder vind je alvast wat nuttige websites. 

Awel:

 • Dé telefonische en online hulplijn voor jongeren
 • awel.be

WatWat:

 • Hét informatiekanaal voor alle vragen waar je als jongere mee kan zitten
 • watwat.be

1813:

 • Bel hen voor een anonieme babbel als je denkt aan zelfmoord plegen
 • 1813.be

1712

 • Maak je geweld mee of ben je er getuige van? Of twijfel je of dat je eigen gedrag wel oké is? Neem dan gerust contact op met 1712
 • 1712.be

106

 • het algemene Tele-Onthaal. Weet je niet waar je met je vragen terecht kan? Twijfel dan niet om contact op te nemen met Tele-Onthaal
 • teleonthaal.be