Statement JONGCD&V over de situatie in Jemen

3 maart 2021

Het hoeft weinig betoog dat de situatie in Jemen diep tragisch, mensonterend en hemeltergend is. Het aanslepend conflict tussen de internationaal erkende regering, militair gesteund door Saudi-Arabië, en de Houthi rebellen die militair gesteund worden door Iran heeft niet allen geleid tot heel wat gesneuvelde soldaten, maar ook talloze burgerslachtoffers, onbeschrijfelijke schendingen van mensenrechten, hongersnood, ziekten en andere gruwel. Het is niet zonder gegronde reden dat de Verenigde Naties deze crisis al verschillende keren als de ergste in onze hedendaagse tijd benoemd hebben.

De Verenigde Naties is diep teleurgesteld dat een internationale samenwerking om geld in te zamelen voor de hongersnood in Jemen tegen te gaan, slechts 1,7 miljard euro heeft opgehaald in plaats van de verwachte 3,85 miljard euro. JONGCD&V vraagt daarom aan de Belgische regering om ook hun bijdrage te verhogen, om hopelijk een positieve boost geeft aan de internationale inzamelactie om de "zwaarste humanitaire crisis veroorzaakt door de mens " te voorkomen.

Vanuit België is er beslist om vijf miljoen euro aan financiële steun vrij te maken voor broodnodige humanitaire steun ter plaatste. Vanuit JONGCD&V verwelkomen wij deze maatregelen uiteraard, maar als jonge christendemocraten pleiten we ook voor een meer ambitieuze strategie voor ons buitenlands beleid. Ten eerste pleiten we voor een verhoogd bedrag voor de humanitaire steun. Alhoewel vijf miljoen euro uiteraard een grote smak geld is, is het voor de situatie daar slechts een spreekwoordelijke druppel op de hete plaat. Als wij als christendemocraten pleiten voor een kordaat migratiebeleid en terecht opmerken dat we niet iedereen vanuit de hele wereld kunnen herbergen in België, laat ons dan wel wat meer uit de kast halen om ter plaatse mensen voldoende te ondersteunen en om hen van een gewisse dood te redden.

Daarnaast is louter financiële steun niet voldoende. Zolang de burgeroorlog in Jemen woedt, zullen er steeds nieuwe slachtoffers vallen, zullen mensen ontheemd geraken en zullen ziekte en extreme armoede welig tieren. Daarom pleiten wij ook ervoor dat België zich engageert om de EU ertoe te bewegen meer diplomatieke druk uit te oefenen op alle betrokken partijen in het conflict. Zowel naar Iran als Saudi-Arabië toe zijn er veel mogelijkheden voor de EU om, ofwel rechtstreeks, ofwel via de VSA, de druk substantieel te verhogen, zowel met economische sancties als met het bevriezen van buitenlandse rekeningen van betrokkenen van beide landen bij het conflict.

Tenslotte pleiten wij voor een onmiddellijke stop  op het leveren van wapens vanuit België aan Saudi-Arabië. We weten niet of het nu meer gênant, absurd of tragisch is dat terwijl we geld uitgeven aan de ondersteuning van de slachtoffers van de burgeroorlog we rechtstreeks wapens leveren aan één van de strijdende partijen. Wij houden geen pleidooi tegen het produceren van wapens in België an sich, wapenproductie voor NAVO bondgenoten lijkt ons zeker te rechtvaardigen, maar wapenlevering die mee aan de basis ligt voor een van de grootste moderne humanitaire crisissen, dat is een perverse absurditeit die meteen moet ophouden. We zijn ons ervan bewust dat dit in onze federale staat een bevoegdheid van de gewesten is, maar dat mag ons niet stoppen om de Waalse overheid onder alle mogelijke interne druk te zetten om dit meteen te bewerkstelligen.