Statement van JONGCD&V en YEPP over het veto van Polen en Hongarije voor het Europees Herstelfonds.

10 december 2020

Statement van JONGCD&V en YEPP over het veto van Polen en Hongarije voor het Europees Meerjarig Financieel kader (mfk) en het EU-herstelfonds (ngeu)

JONGCD&V en YEPP veroordelen de houding van Polen en Hongarije en vragen dat beide lidstaten zich onthouden bij de stemming over het begrotings- en herstelpakket.

De lidstaten rekenen op dit stimuleringspakket om hun economieën aan te zwengelen nadat ze waren verzwakt door de coronapandemie. Een stabiele economische toestand in de lidstaten is noodzakelijk voor een daadkrachtige EU. Het NGEU en het MFK zijn essentieel om deze stabiliteit te kunnen bereiken en om de toekomst van de EU veilig te stellen.

Hoewel reeds in juli 2020 over het MFK en het herstelfonds van €1,82 biljoen was onderhandeld, hebben Polen en Hongarije op 16 november hun veto gebruikt om de goedkeuring te blokkeren. Dit is het gevolg van voorwaarden die aan het pakket verbonden zijn over de vrije rechtstaat. JONGCD&V en YEPP zijn al langer ernstig bezorgd over het beleid van de Poolse en de Hongaarse regering. De rechtstaat lijkt te worden ondermijnd en bepaalde burgers worden systematisch gediscrimineerd, specifiek de LGBTQIA+ -gemeenschap.

Polen en Hongarije blokkeren dit stimuleringspakket omdat ze willen verhinderen dat de EU meer invloed krijgt om in te grijpen in hun twijfelachtig binnenlands beleid. Ze verhinderen hierdoor tegelijk dat alle andere lidstaten toegang krijgen tot het EU-herstelfonds. Vele lidstaten werden economisch hard getroffen door de coronacrisis. Dat Polen en Hongarije het broodnodige MFK en NGEU voor alle lidstaten blokkeren, zodat zij ongemoeid verder kunnen gaan met het uithollen van de rechtstaat en het grootschalig discrimineren van groepen burgers, is voor ons onaanvaardbaar.

Het is onze mening dat aan EU-fondsen steeds bepaalde voorwaarden gekoppeld moeten zijn die onze fundamentele waarden ondersteunen. Respect voor de rechtstaat en een gelijke behandeling van alle burgers zijn hier onderdeel van. We vragen de EU-leiders standvastig te zijn in hun idealen en geen toegevingen te doen op de waarden die aan de basis liggen van de Europese Unie.

Op de meest recente raadsvergadering van YEPP, de jongerenorganisatie van de Europese Volkspartij (EVP), drong JONGCD&V erop aan om stelling in te nemen tegen het veto van Polen en Hongarije voor het MFK en het NGEU. Ze deed dat samen met een groot aantal andere leden van YEPP, waaronder haar christendemocratische zusterorganisaties uit Wallonië, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Ierland en Zwitserland.

Kevin Maas, Nationaal Voorzitter JONGCD&V
Thomas Belligh, Internationaal Secretaris JONGCD&V

Gesteund door MEP Lídia Pereira, President of the Youth of the European People’s Party