De YEPP Council in Zagreb

8 juni 2015

Oekraïne in de NAVO? Geen goed idee…

Veel aandacht ging echter naar de actualiteitsmotie rond Oekraïne. Eén van de Oekraïense ledenpartijen diende een tekst in die opriep om Oekraïne tot de NAVO te laten toetreden en uit te rusten met zware wapens. Dit was voor ons een brug te ver. Uiteraard kunnen we begrijpen dat Oekraïne zich geconfronteerd voelt met een veel sterkere buur die op zeer agressieve wijze een deel van het Oekraïense grondgebied bezet. Deze bezetting is illegaal en doet aan de Koude Oorlog denken. De EU dient hier dan ook sterk op te reageren, wat ze inmiddels al doet, via haar sanctiebeleid. Op een moment dat er een fragiele wapenstilstand onder de zogenaamde Minsk II-akkoorden werd overeengekomen, kunnen we het echter niet maken om Oekraïne op te nemen in een militaire alliantie. Bovendien roept het akkoord op tot een terugtrekking van zware wapens aan de demarcatielijn, de grens waarrond de wapenstilstand overeengekomen is. Een vreedzame en diplomatieke oplossing is de enige mogelijke wijze waarop dit conflict kan opgelost worden. 

Snel werden echter de verschillende posities van de jongerenpartijen rond dit thema zichtbaar. De meeste Oost-Europese lidstaten, met voornamelijk de Baltische, stonden lijnrecht tegenover ons. Volgens hen is het sanctiebeleid van de EU te soft en staan we lijdzaam toe te kijken, terwijl Rusland delen van Oekraïne annexeert. Ze voelen zichzelf bedreigd omdat er in hun landen een belangrijke minderheid van etnische Russen woont, en zij wel eens een appetijt zouden voelen om terug op Russisch grondgebied te leven. Volgens hen begrijpt Rusland enkel de politiek van de militaire afschrikking, waarbij militaire en nucleaire middelen ingezet worden bij een verdere schending van de grenzen van Oekraïne. Het is duidelijk dat deze zienswijze zeer gevaarlijk is. Een open oorlog in Europa met Rusland lijkt momenteel misschien ondenkbaar, maar dat is het zeker niet.

Is de EU te soft?

Zijn we dan als West-Europeanen te zacht in onze omgang met Rusland? We denken van niet. Het effect van economische sancties is in Rusland nu reeds zichtbaar. De Russische economie heeft het, mede dankzij de daling in de olieprijs, zeer lastig om het hoofd boven water te houden. De Russische Centrale bank dient haar geldreserves serieus aan te spreken, een politiek die op termijn onhoudbaar is. Op een zeker moment zal de Russische economie, die in belangrijke mate afhankelijk is van de Europese voor de import van goederen en voedsel, in zwaar weer terechtkomen. Enkel door Rusland te doen inzien dat hun economisch belang van goede relaties met de Europese Unie, de grootste markteconomie in de wereld, belangrijker is dan hun strategische posities in buurlanden, kan dit conflict opgelost worden. Dat het een werk van lange adem zal zijn, die ook inspanningen zal vergen aan onze kant (denk maar aan de Limburgse perenkwekers) staat buiten kijf. Dit is echter het enige alternatief.

Ook deze resolutie met als titel “Against Russian Aggression in Ukraine” kan nagelezen worden op de website van YEPP.

Heb je nog een leuk idee voor een activiteit? Schrijf je graag mee aan een resolutie binnen YEPP? Wil je op de hoogte gehouden worden van onze werkzaamheden? Aarzel dan niet om ons te contacteren!