European Democrat Students

24 juni 2016

Twee genegligeerde concepten, die elkaar toch weten te vinden. De EU heeft meerdere platformen en programma’s gecreëerd waar jongeren centraal staan. Het meest bekende programma onder jongeren is waarschijnlijk het Erasmus-uitwisselingsprogramma. Sinds Erasmus recent omgetoverd werd tot Erasmus+ zijn de mogelijkheden nog meer uitgebreid en kunnen zowel studenten in hogere studies als leerlingen in het middelbaar of in een professionele opleiding moeiteloos naar het buitenland vertrekken om vaak broodnodige ervaring en perspectieven op te doen. European Volunteer Service is zo’n programma waar veel mensen de weg naartoe beginnen te vinden. Een programma dat toestaat om in het buitenland vrijwillig te gaan werken. Zelf heb ik zo iemand ontmoet uit Georgië die in België hielp als opvoedster in een centrum van jongeren met moeilijkheden thuis of elders.

Ook politiek is er veel samenwerking in opbouw tussen Europese landen. Ook de christendemocratie draagt hieraan bij. Iedere politiek geïnteresseerde heeft door dat CD&V lid is van de Europese Volkspartij (EVP). De politiek geïntegreerde weet misschien dat Jong CD&V lid is van Youth of the European People’s Party (YEPP). Maar weinigen weten dat er ook een studentenvereniging is binnen de christendemocratische partij – christendemocratische studenten  (CDS) – en dat deze studenten ook lid zijn van een Europese koepel: European Democrat Students (EDS).

Wat doet EDS? Voor wie YEPP kent, is het een heel gelijkaardige werking. EDS bestaat uit studenten uit 33 verschillende landen en 39 organisaties, waarvan twee uit België: CDS en EDH (étudiants démocrates humanistes). De vertegenwoordigde landen gaan dus tot buiten de grenzen van de EE. Ook landen buiten de EU waar al dan niet een samenwerkingsverbond mee bestaat kunnen lid worden van EDS om zo alle studenten met Europese ideeën te verenigen.

Wat organiseert EDS voor studenten? Meermaals per jaar worden er Council Meetings, een Summer en een Winter University georganiseerd. Dit zijn ontmoetingsmomenten voor alle leden en hun vertegenwoordigers om in debat te gaan en de ideeën van de jeugd en studenten over te brengen aan de EVP door middel van resoluties en moties. Daarnaast wordt het studentenblad Bulls Eye gepubliceerd waar iedereen vrijblijvend artikels voor mag opsturen met vaak spraakmakende Europese titels.

Voor wie interesse heeft in Europese thema’s is er met de Meetings om de ruwweg twee maanden altijd een mogelijkheid om naar mooie bestemmingen te gaan voor intense debatten. De laatste bestemmingen waren London, Berlijn en Yerevan. De vertegenwoordiging van onze christendemocratische waarden hierin is van primordiaal belang en ieder die nog student is kan zich inzetten om ook de Vlaamse stem te laten horen in het Europese centrumrechts.