JONGCD&V redt het klimaat!

10 april 2018

“Ik ben nu al enkele jaren actief binnen de partij”, steekt Karl van wal. “Twee jaar geleden volgde ik het traject van de Politieke Academie waar ik onder andere Lieven en Sammy leerde kennen. Ik streef ernaar een politieke invulling te geven aan mijn passies rond klimaat en duurzame energie. Als voorzitter van de Orange Lab verzamel ik de interesse en kennis bij onze jongeren om verschillende thema’s af te bakenen en hierrond interessante activiteiten te organiseren.”

Leerrijke momenten

Voor het thema ‘Energie en industrie’ werd er onder andere een debat georganiseerd tussen Engie en Mathias Bienstman (Bond Beter Leefmilieu) over de veelbesproken kernuitstap. Constructief, leerrijk, en met verschillende mensen debatteren om tot een consensus te komen, zo probeert deze werkgroep te werk te gaan. Daarnaast is het voor de werkgroep duidelijk dat waterstof (H2) een belangrijke rol zal spelen in de toekomst als energiedrager, naast de elektrische batterij. Waterstof kan worden opgewekt met hernieuwbare elektriciteit en zo een échte groene brandstof zijn. Onze Orange Lab Klimaat volgt dit verder op de voet!

Met het oog op de lokale verkiezingen in oktober dit jaar, haalden we voor het tweede thema ‘Lokaal klimaatbeleid’ onze mosterd bij Futureproofed en Leuven 2030. Hoe kunnen lokale besturen zelf een duurzaam klimaatbeleid uitrollen? Zowel steden als gemeenten kunnen duurzame, efficiënte en financieel interessante keuzes maken en kansen grijpen. Op het Lentecongres van JONGCD&V in april, zal de Orange Lab dan ook een lijst voorstellen met concrete tips waar jongeren in hun gemeente mee aan de slag kunnen.

Leuven 2030

 

Wie is Leuven 2030?

“We zijn een vzw die zich inzet om de CO₂-uitstoot in Leuven zo snel mogelijk te laten dalen. Wij willen scholen, bedrijven, overheden, bewoners in Leuven inspireren tot duurzaam gedrag.”

Hoe doen jullie dat?

“Klimaat wordt te vaak behandeld als losstaand beleidsthema. Wij zien klimaat en duurzaamheid als een rode draad in alle beleidsdomeinen. We brengen diverse spelers met elkaar in contact, zodat ze de krachten kunnen bundelen en initiatieven schalen. Platformisering werkt. Zo kunnen gezamenlijke subsidies worden aangevraagd en bovendien werkt samenwerking veel efficiënter.”

Een voorbeeld?

“We organiseren een abonnementsdienst met lokale handelaars. Dit maakt dataverzameling en analyse mogelijk. Met zulke groepsgegevens gaan we aan de slag en ontdekken we nieuwe noden. Energieverbruik alleen is per handelaar niet de grootste kost, dus is er geen aanzet tot verduurzamen op individueel niveau. Als we een pakket kunnen samenstellen en een voorstel op maat van de groep, werken we grootschaliger en creëren we impact. Zo hebben we, dankzij een aantal grotere spelers, het transport via het kanaal terug aangezwengeld door renovatie van de kaaien. Dit zorgde voor minder fijn stof in de binnenstad en verminderde het aantal files. Zo’n project kan een enkele speler nooit alleen.”

Wat is de prioriteit inzake duurzaamheid?

"Isolatie van woningen, dat is duidelijk. Daarnaast is gestructureerde dataverzameling belangrijk. Gegevens moeten hanteerbaar zijn, gemakkelijk te koppelen en snel vrij te geven. Zo kunnen we de lokale noden visueel maken, maar ook de effecten, dat is belangrijk in de communicatie naar het publiek. Het typische beeld van de ijsbeer in  nood, speelt zich te ver weg van het dagelijkse leven af. We zien ook dat neutrale communicatie werkt, haal de focus weg van het duurzame. Er rust een zware verantwoordelijkheid en machteloosheid op de burgers. Eén van onze campagnes, 'Leuven switcht', richt zich op groene energie. Met één klik kunnen burgers zich inschrijven. We ontzorgen hen én we brengen de verduurzaming dichterbij."

Toekomstplannen

En wat rest er nu nog in de toekomst? Voor het derde thema ‘Klimaat en omgeving’ buigt de werkgroep zich over de vraag hoe onze natuur en landbouw kunnen en moeten evolueren in de komende 20 jaar. Een debat tussen Natuurpunt en de Groene Kring (de jongerenafdeling van de Boerenbond) brengt verschillende meningen samen om tot een breed gedragen consensus te komen.

Decentrale energievoorziening, ‘the Internet of Things’, deeleconomie, coöperatieven en zelfs de digitalisering zullen op termijn een belangrijkere rol spelen in onze energievoorziening. Vandaag misschien nog een utopie, maar morgen de realiteit. Hoe kan de politiek al die innovaties en vernieuwingen implementeren voor een duurzame energievoorziening? Dit onderzoekt deze Orange Lab in het vierde thema.

Het is duidelijk dat klimaat en duurzaamheid sterk leeft binnen JONGCD&V, met heel wat jongeren die hierrond werken of hierin geïnteresseerd zijn. Deze Orange Lab hoopt dan ook zoveel mogelijk mensen te bereiken om al die uiteenlopende informatie te verzamelen en te combineren in doordachte beleidsvoorstellen. Vandaar een warme oproep aan ieder die zijn steentje wilt bijdragen in onze Orange Lab: hou onze facebookpagina in de gaten, lees de JONGCD&V-nieuwsbrief of stuur een mailtje naar lauwerskarl@gmail.com.