Werkgroepen JONGCD&V

Wat zijn de visionaire antwoorden op de uitdagingen van morgen? JONGCD&V werkt momenteel aan een toekomstvisie voor belangrijke thema's.  Hiervoor richten we werkgroepen op. Heb je expertise in één van de onderstaande toekomstlabo's, laat dan van je horen en versterk ons team!

In kader van het congrestraject richting het Ideologisch Congres dat doorgaat op 30 en 31 oktober 2021, gaan de werkgroepen aan de slag om de christendemocratische waarden en de JONGCD&V-standpunten te toetsen aan de huidige maatschappij.

Onderwijs

 • koen_vandecruys

  Werkgroep voorzitter

  Koen Vandecruys

 • babs_de_vocht

  Babs De Vocht

Over het onderwijsbeleid in Vlaanderen is al heel wat gezegd en geschreven. Ook JONGCD&V is altijd nauw verbonden geweest aan het onderwijs. Het aantal tsjeven met een lerarendiploma op zak is niet meer te tellen. Al deze expertise bundelen we in de werkgroep onderwijs. Wat zijn de grootste uitdagingen in het onderwijs van vandaag? Hoe pakken we het lerarentekort aan? Met deze uitdagingen gaat de werkgroep aan de slag in kader van het Ideologisch Congres dat in het najaar van 2021 doorgaat.  

Lid worden van deze werkgroep kan hier.

Ecologie en Mobiliteit

 • anton_de_ryckere

  Anton De Ryckere

 • romi_soors

  Romi Soors

De komende jaren worden gekenmerkt door verschillende uitdagingen, zeker op vlak van Ecologie en Mobiliteit. De European Green Deal die van Europa het eerste klimaatneutrale content ter wereld wil maken, uitstoot van koolstofdioxide die omlaag moet, file's die langer worden en het openbaar vervoer dat onder druk staat,.. Met al deze uitdagingen gaat deze werkgroep aan de slag om Christen-democratische oplossingen op tafel te leggen. 

Lid worden van de werkgroep Ecologie en Mobiliteit kan hier.

Economie en Sociale Zaken

 • robin_de_cubber

  Werkgroep voorzitter

  Robin De Cubber

 • louis_dauw

  Louis Dauw

De relance na de Corona-crisis zal een van de grootste uitdagingen zijn van de 21e eeuw. Niet enkel op economisch vlak, maar ook sociaal ligt er heel wat werk op de plank. Hoe gaan we om met de toenemende vergrijzing en de steeds stijgende pensioenkosten? Ook voor onze generatie moet de mogelijkheid hebben om op pensioen te gaan. Hoe gaan we om met de stijging van het aantal burn-outs en steeds toenemende ,klachten inzake welzijn op het werk? Allemaal stof voor de werkgroep Economische en Sociale Zaken!

Klik hier en maak je lid van werkgroep Economische en Sociale Zaken

Landbouw

 • laura_schurmans

  Werkgroep voorzitter

  Laura Schurmans

Innoveren is een sleutel voor een duurzame maatschappij. De uitdagingen voor de Vlaamse landbouw zijn niet min. Ze zijn vergelijkbaar met die van vele Europese landen, maar Vlaanderen is klein en dichtbevolkt. Deze sector heeft daarom een krachtdadig overheidsbeleid nodig. Als we de uitdagingen als een geheel bekijken, is het duidelijk dat er nood is aan systeeminnovatie. De landbouwsector kan deze uitdagingen niet alleen het hoofd bieden. Digitalisering, big data, circulaire economie, beter inkomen voor de boer, ander landgebruik: het vergt innovatie in businessmodellen. 

Klik  hier  om lid te worden van de werkgroep Landbouw.

Gezondheidszorg en Welzijn

 • herlinde_rollez

  Herlinde Rollez

Werkgroep Gezondheidszorg en Welzijn wilt onze mensen gelukkiger maken. Digitaal zijn we meer verbonden dan ooit. En toch is de vereenzaming van onze maatschappij alleen maar toegenomen. Hoe komt het dat we niet allemaal door het leven huppelen? Hoe verhogen we de draagkacht van de samenleving? Maar ook de uitdagingen die onze gezondheidszorg kent komen aan bod. Hoe gaan we daar mee om, met een christendemocratische blik op de zaak?

Lid worden van de werkgroep Gezondheidszorg en Welzijn kan hier.

Technologie en innovatie

 • jan_de_bruyne

  Jan De Bruyne

 • ines_kefel

  Ines Kefel

In kader van het Ideologisch Congres van JONGCD&V richten we de werkgroep Technologie en Innovatie op. Hoe gaan we om met vernieuwende technologieën, artificiële intelligentie, een constant veranderd technologisch landschap? De Werkgroep gaat aan de slag met de uitdagingen op vlak van Technologie en Innovatie, met een christendemocratische toets. 

Lid worden kan hier.

Internationaal

 • thomas_belligh

  Werkgroep voorzitter

  Thomas Belligh

De Werkgroep Internationaal, is het forum van JONGCD&V voor uitwisseling van ideeen, opinies en voor debat over politieke aangelegenheden met een internationale dimensie. Daarnaast worden ook met regelmaat activiteiten georganiseerd die de Belgische buitenlandpolitiek en de internationale politiek belichten en bespreken.

De Internationaal Secretaris is het formele aanspreekpunt bij JONGCD&V voor buitenlandse politieke delegaties en de vaste vertegenwoordiger van JONGCD&V bij Youth EPP (YEPP), de jongerentak van de Europese Volkspartij. In die rol bereidt de Internationaal Secretaris inhoudelijk de standpunten van JONGCD&V voor tijdens de driemaandelijkse bijeenkomsten van YEPP, die telkens op een andere locatie binnen de Europese Unie plaatsvinden, en neemt hier actief deel aan. Een tweede lid vervolledigt de tweekoppige delegatie, na selectie.  

Samen vormen de Werkgroep en de Internationaal Secretaris het #TeamInternationaal van JONGCD&V.

Het #TeamInternationaal gaat nu aan de slag binnen het Ideologisch Congrestraject. Hoe gaan onze partnerschappen in de toekomst evolueren? Wat met de Europese Unie en hoe kunnen we deze dichter bij de burger brengen?

Klik hier en maak je lid van onze werkgroep Internationaal

Diversiteit

 • chelsea_nshuti

  Nationaal Bureaulid

  Chelsea Nshuti

Elke mens telt. Dat is de eerste zin in onze partijstatuten, maar ook een visie die JONGCD&V wil uitdragen.  In onze superdiverse samenleving mogen we niet blind zijn voor racisme en uitsluiting. Werkgroep diversiteit denkt na over de vraagstukken die een multiculturele samenleving met zich meebrengt en past op 'elke mens telt' toe in de praktijk.