Bert zwaait uit

27 september 2018

Bedankt voor jullie vertrouwen!

Na enkele dagen van rijp beraad heb ik het besluit genomen mijn mandaat als Internationaal Secretaris ter beschikking te stellen van de partij.

Sinds enkele maanden ben ik werkzaam in Irak, en niet erg verrassend blijkt het moeilijk m’n huidige job te blijven combineren met de verantwoordelijkheden van Internationaal Secretaris. De reis naar de Youth EPP Council in Boekarest vorig weekend was gelukkig praktisch wel mogelijk, en ik ben blij dat we met JONGCD&V er zijn in geslaagd bijna al onze amendementen daar te zien goedgekeurd.

Daarnaast is er natuurlijk ook mijn respectabele leeftijd in jonge tsjeventaal  en lijkt het om voornoemde redenen een gepast moment om mijn mandaat los te laten, dan wel er klinisch aan vast te willen houden. Een nieuwe generatie staat klaar, en na oktober zullen vele reeds bekende maar ook nieuwe gezichten samen met jullie hun stempel drukken op onze geliefde jongerenpartij.

Het voorbije anderhalf jaar heb ik mij voornamelijk ingezet voor de hoofdtaak die mij werd toegekend: de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van een reeks YEPP Councils, zoals in Dubrovnik, Zurich, Belgrado, Milaan en 'onze' Council in Roeselare, en het vertegenwoordigen van JONGCD&V op deze aangelegenheden. Daarbij heb ik telkens publiekelijk de vlag van onze christendemocratische waarden hoog in het vaandel heb gedragen en deze waarden meermaals uitdrukkelijk heb verdedigd, in een periode waarin eerder rechtse partijen een sterke stem vormen binnen YEPP. Dit ook in het kader van discussies rond sociale zekerheid, rechten van minderheden en migranten en kansen voor mindervaliden. Een respectvolle debatcultuur is, en gelukkig ook anderen met mij, iets wat ik steeds in woord en daad heb bepleit.

Daarnaast is er op voorzet van ons, JONGCD&V, een Benelux-conferentie gehouden in samenwerking met de Benelux Unie, waarbij we met onze christendemocratische partners uit respectieve partners in debat gingen. Dit werd bijzonder goed onthaald en ik hoop dat we dit platform kunnen bestendigen en verder uitbouwen. Dit kernpartnerschap binnen Europa is nog steeds relevant, nuttig en noodzakelijk.

Verder denk ik aan onder andere onze studietrip naar Den Haag, het bezoek aan het Europeese Parlement in Straatsburg en niet zichtbaar maar even belangrijk: de vele contacten voor en achter de schermen met onze leden, politici en Europese partners.

Een gevoel van dankbaarheid is gepast, voor de kans die ik van het Nationaal Bureau heb gekregen om deze rol te mogen vervullen. Het was een ontzettend interessant, boeiend en leuk anderhalf jaar. De steun en het vertrouwen van velen onder jullie voor en tijdens de uitvoering van m’n mandaat zal ik ook niet vergeten. Uitdrukkelijke dank ook aan Voorzitter Sammy en Thomas en Sien van de Wet89 die altijd behulpzaam zijn geweest. JONGCD&V is een sterk team!

‘Team’ brengt mij natuurlijk bij #TeamInternationaal, en ik wil dan ook Werkgroepvoorzitter Internationaal Adeline bedanken voor de mooie samenwerking. Het was leuk om samen met de WG-leden aan activiteiten te kunnen werken en in contact te blijven. Zo hebben we wat synergie em symbiose gecreëerd tussen lokaal, Brussel en Europa.

Uiteraard blijf ik op afstand ter beschikking van onze partij in een ondersteunende rol. (Jonge) Tsjeef ben je immers voor het leven. Kijk de komende weken wel nog even uit, want ik werk nog aan een laatste toemaatje voor onze leden. 

Succes aan jullie allen bij de gemeenteraadsverkiezingen straks en graag tot weerziens, na een mooie en betekenisvolle rit samen.

Bert