Standpunten Lab19 Ieper - Orangelab Jeugdwelzijn

18 november 2017

JONGCD&V is voorstander van het uitbreiden van de ondersteuning via Kind en Gezin tot de leeftijd van 6 jaar.

 

JONGCD&V ijvert voor een verdubbeling van het aantal lesuren psychologische lessen in de huisartsenopleiding met het oog op een betere doorverwijzing naar psychologische hulpverlening .

 

JONGCD&V is voorstander van het beter wapenen van leerkrachten door hun opleiding te versterken met lesuren psychologie.