Standpunten Lab19 Ieper - Orangelab Klimaat

18 november 2017

JONG CD&V verwacht een duidelijk en sluitend interfederaal energiepact tegen eind 2017 waarin een volledige kernuitstap tegen 2025 wordt gegarandeerd. Ook de industrie vraagt deze duidelijkheid zodat zij hun investeringen kunnen inplannen. In 2018 wordt dan het wetgevend kader uitgerold, dit kan en mag niet nog eens over de verkiezingen van 2019 worden getild.

 

JONGCD&V ijvert voor de opstart van een interfederaal en interdisciplinaire Roadmap, met een globaal plan voor 100% hernieuwbaar elektriciteit, groen warmtebeleid, duurzame brandstoffen en onze industrie.

 

JONGCD&V vraagt om de klimaatambities om te vormen tot een investeringsambitie. Hier moet aandacht zijn voor bijvoorbeeld de overdracht van overheidsmiddelen van kern en fossiel naar duurzaam.