Standpunten Lab19 Ieper - Orangelab Veiligheid & Defensie

18 november 2017

JONGCD&V pleit voor de modernisering van het BDL statuut:

•        JONGCD&V pleit er voor om het statuut van BDL enkel voor te behouden voor operationele functies (BDL 8jaar) en onder strikte voorwaarden.

•        sociale promotie vanuit het statuut BDL is enkel mogelijk na een eerste cyclus van 8 jaar mits een positieve beoordeling door de eigen en hogere categorie.

•        JONGCD&V wil dat Defensie werk maakt van een begeleid traject voor de uitstroom van militairen BDL. Hiervoor dient Defensie partnerschappen af te sluiten en op te treden als een soort vormingsinstelling voor bepaalde privésectoren.

 

JONGCD&V pleit voor een modernisering van het statuut beroepsmilitair:

Niet-operationele militairen moeten een totaal recht op vrije meningsuiting hebben en afschaffing van het militair strafrecht Herzien van het verlonings- en vergoedingssysteem door te werken aan een marktconforme en correcte verloning (herzien weddenbarema 1994). Voor bepaalde knelpuntfuncties zouden tevens extra premies moeten overwogen worden.

 

JONGCD&V pleit voor een moderne reserve die in perfecte symbiose leeft met het civiele leven.