Standpunten Orangelab Fiscaliteit

12 maart 2018

België heeft een zeer zware belastingdruk op werknemers (bv. met 54 procent de hoogste gemiddelde belastingdruk voor alleenstaande werknemers zonder kinderen). Deze hoge belasting op arbeid ondermijnt ons concurrentievermogen en zorgt ervoor dat mensen meer gaan werken of net minder op zoek gaan naar belastingaftrekken.

Tegelijk blijkt België te kampen met een werkloosheidsval die een goede werking van de arbeidsmarkt verstoort. Dat is zowel een probleem van vraag als van aanbod. De beperkte vraag naar arbeid krijgt steevast het meest aandacht: er worden geen werknemers aangeworven omdat de Belgische loonkosten te hoog zijn. Maar er is ook een probleem aan de aanbodkant. Een laaggeschoolde werkzoekende die overstapt naar een job ziet zijn netto-inkomen met slechts 15 procent stijgen en verliest tal van voordelen zoals goedkope kinderopvang, pro-deo advocaten en goedkopere toegang tot tal van overheidsdiensten. Daarbij komen dan nog extra kosten zoals het vervoer van en naar het werk, kledij en kinderopvang.

"JONG CD&V wilt dat het hoogste tarief in de personenbelasting verlaagd wordt tot 48% om zo meer (of minstens evenveel) belastinginkomsten te genereren."

"JONG CD&V wilt de werkloosheidsval wegwerken door tijdelijke verderzetting van sociale tarieven mogelijk te maken voor mensen die een vervangingsinkomen ontvingen en starten met werken."