Standpunten Orangelab Economie & Tewerkstelling

12 maart 2018

Het nemen van initiatief en het opnemen van engagement vergt moed.  Creativiteit en durf moeten worden aangemoedigd in het onderwijs. Ondernemers moeten goed voorbereid worden op het

opstarten van een eigen zaak en nadien bijgestaan worden in het goede beheer van hun zaak.

De jonge ondernemers zijn cruciaal voor de toekomst van ons land. In Nederland zien we dat 500 minderjarigen een zelfstandige activiteit uitoefenen, in Duitsland loopt dit aantal op tot 1200. Er is echter geen juridisch kader in België aanwezig voor jeugdondernemers, zij oefenen hun activiteiten dus op onofficiële wijze uit.

Heel wat ondernemingen hebben bijvoorbeeld vanwege seizoen behoeften of piekuren nog een bijkomende nood aan extra personeel. Ook vele kleine (startende) ondernemingen hebben onvoldoende financiële slagkracht om voltijdse medewerkers aan te werven. Men is ook onvoldoende op de hoogte van potentiële uitwisselingsmogelijkheden met naburige ondernemingen, die met een gelijkaardige problematiek kampen.

"JONG CD&V wenst een kader uit te werken om vanaf 15 jaar een onderneming te starten"

"JONG CD&V wenst dat de overheid een beleidskader uitwerkt om een platform op te richten waarmee tekorten en overschotten inzake personeelsbezetting kunnen opgevangen worden."