Standpunten Orangelab Klimaat

12 maart 2018

Het klimaatbeleid is een hot topic. Niet enkel op Europees, Federaal en Vlaams niveau, ook lokale besturen willen hun steentje bijdragen. Zo engageren verschillende steden en gemeenten zich in het burgemeesters-convenant om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% te doen dalen tegen 2020 of zelfs met 40% tegen 2030. Een enorme uitdaging, maar essentieel om te evolueren naar een klimaatneutrale maatschappij. Daarom eist JONG CD&V dat elk lokaal bestuur werk maakt van lokaal klimaatbeleid en inzet op een klimaatneutrale stad of gemeente.

 

"JONG CD&V eist daarom dat lokale besturen: "

a.       20% van het eigen gebouwpark klimaatneutraal maakt tegen het einde van de volgende legislatuur.

b.       kiest voor duurzame mobiliteit: elke nieuwe gemeentewagen moet 0-uitstoot zijn, inwoners moeten het wagenpark van de gemeente kunnen gebruiken in het weekend en bedrijven moeten worden gestimuleerd tot het uitrollen van een milieuvriendelijke ‘last mile delivery’.

"JONG CD&V eist bovendien dat Vlaanderen"

a.       een actieve informatieplicht krijgt over de uitstoot en energiebesparing per gemeente over het voorgaande jaar naar zowel de gemeente als de burger toe, op een toegankelijke wijze.

b.       open en groene ruimte in dorpen en steden financieel beloont.

c.       een beleidskader opstelt om de burger te betrekken als derde partij financiering om mee te investeren en financieel te profiteren van hernieuwbare energie en renovatieprojecten.