Standpunten Orangelab Veiligheid en Defensie

12 maart 2018

Vlaanderen telt veel hoogtechnologische bedrijven die deels actief zijn op de defensiemarkten. Voor deze KMO’s is de defensie- en veiligheidsmarkt uiterst geschikt om te innoveren en commerciële referenties op te bouwen. Technologie voor cybersecurity bijvoorbeeld, is zowel voor de civiele markt als voor defensie cruciaal. Vlaamse en Europese regels belemmeren momenteel investeringen in de defensie-industrie en de kansen die onze KMO’s daarvan kunnen plukken.

Daarnaast spelen militaire contracten een belangrijke rol in de totstandkoming van een Europese defensiesamenwerking. Een verregaande defensiesamenwerking kan jaarlijks zo’n 26 miljard euro besparen en behouden we zelf controle over de standaarden waaraan producten moeten voldoen. Ten slotte kiezen we op die manier zelf aan welke mogendheden we militair materiaal en toepassingen afleveren. Wat dit laatste omtrent wapenexportbeleid betreft, zorgt de bevoegdheidsverdeling bovendien ook voor problemen. Wapenexport is immers een substantieel onderdeel in internationale relaties en conflicten, en behoort dus thuis in een coherent buitenlands- en defensiebeleid.  

"Het regelgevend kader moet investeringen in defensie-gerelateerde technologieën faciliteren, niet beperken. Daarom eist JONG CD&V:"

a. Dat de Vlaamse Richtlijn Van den Brande wordt aangepast in die zin dat overheidssteun voor de ontwikkeling van defensie-gerelateerde technologie terug mogelijk wordt.

b. Dat de Europese 40%-regel voor staatssteun bij defensie-investeringen moet worden herzien zodat de bijdrage aan de uitbouw van de Europese defensiesamenwerking steeds de eerste en belangrijkste toetssteen is bij de aankoop van militair materiaal door de overheid.

"JONG CD&V pleit voor een herfederalisering van de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen. Daarbij worden de best practices uit de Gewesten best gebundeld."