Onze missie

JONGCD&V is een ideeënlaboratorium waar jongeren door discussie, samen met mensen en organisaties op zoek gaan naar (nieuwe) ideeën én antwoorden ontwikkelen op tal van hedendaagse (grote en kleine) maatschappelijke uitdagingen. 

JONGCD&V tracht steeds opnieuw de christendemocratische waarden en methoden hedendaags te vertalen en zo een vooruitstrevende en vernieuwende rol te spelen binnen het christendemocratische denken en handelen. 

JONGCD&V wil jongeren op een laagdrempelige manier prikkelen rond politiek en hen mee laten participeren aan het beleid. Hiervoor tracht JONGCD&V haar beweging steeds verder uit te bouwen door het oprichten en actief ondersteunen van lokale en regionale kernen, door ruimte te bieden voor ontmoeting en ervaringsuitwisseling, door (kader)vorming aan te bieden op verschillende niveaus, door het organiseren van laagdrempelige activiteiten en door jongeren te ondersteunen in hun politiek engagement.

JONGCD&V draagt bij tot de vorming van politiek geïnteresseerde jongeren, door deze jongeren experimenteerruimte te geven om samen ideeën te leren ontwikkelen, formuleren en verdedigen. 

JONGCD&V licht de CD&V-instanties regelmatig in over haar activiteiten zoals zij ook, door aanwezigheid in de verschillende bestuursschakels op de hoogte gehouwen wordt van de besprekingen in de partij. JONGCD&V wil evenwel een autonome beweging zijn die op een eigen wijze bijdraagt tot de vernieuwing van het politieke leven.