Onze visie

Visie JONGCD&V

JONGCD&V is een jongerenbeweging van, voor en door jongeren.

JONGCD&V wil zich richten op het verdedigen van de belangen van de jonge generatie en het voorbereiden van de toekomst.

JONGCD&V wil meewerken aan een rechtvaardige, solidaire en democratische samenleving, voor de huidige en toekomstige generaties. We doen dit door onze visie uit te werken, door het debat aan te gaan, door maatschappelijke en politieke acties, allen op basis van de christendemocratische waarden en methoden. 

JONGCD&V heeft de uitdaging op zich genomen om mee de antwoorden te leveren op de grote uitdagingen voor onze generatie. Als we onze toekomst veilig willen stellen, moeten we vandaag keuzes maken die onze voorsprong kunnen garanderen. 

De christendemocratische waarden komen, kort gezegd, hierop neer:

  • Personalisme. Voor christendemocraten is elke mens uniek. Elke mens kan pas ten volle tot ontplooing komen in contact met anderen.
    • Eigenheid. Elke mens is uniek en levert een eigen, onvervangbare bijdrage aan de samenleving. Elke mens verdient fundamenteel respect. Het is onze opdracht het unieke te beschermen waar nodig en tot onplooiing te laten komen waar mogelijk. 
    • Verbondenheid. Niemand leeft op een eiland. Je wordt pas jezelf in relatie tot anderen. Een samenleving kan pas groeien als mensen zich met elkaar verbinden. Die verbondenheid en die menselijke contacten wil JONGCD&V koesteren en stimuleren. 
  • Rentmeesterschap. Christendemocraten richten hun blik op de lange termijn. We zijn niet enkel met de korte termijn, met de waan van de dagbezig, maar ook met de toekomst. De sterke samenleving moeten we niet enkel op korte termijn realiseren, maar ook de lange termijn garanderen. We moeten dus ook zorg dragen voor onze planeet. De aarde is onze thuis en we moeten haar verzorgen en respecteren. Ze is niet in ons bezit, we hebben haar in bruikleen. We moeten haar in goede staat doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.