Armoedebestrijding & sociale zaken

 • JONGCD&V wil dat kansarmoede in Vlaanderen halveert tegen 2030.
 • JONGCD&V pleit ervoor dat tegen 2035 dak- en thuisloosheid tot het
  minimum beperkt is in België. Hiervoor komt er meer ondersteuning bij lokale
  besturen, zowel op financieel vlak als op vlak van infrastructuur om
  opvanginitiatieven op te bouwen. Er moeten meer financiële middelen
  vrijgemaakt worden voor de CAW'S die een belangrijke schakel zijn in
  opvanginitiatieven voor daklozen. Housing first kan als hulp gezien worden maar
  niet als de ultieme oplossing.
 • JONGCD&V beschouwt de werkzaamheidsgraad als cruciaal voor
  welvaartscreatie, armoedebestrijding en de sociale integratie van iedere burger
  in onze samenleving.
 • JONGCD&V pleit voor het gratis aanbieden van menstruatieproducten op
  scholen om op die manier menstruatiearmoede tegen te gaan.
 • JONGCD&V vraagt de automatische en volledige indexering van het
  Groeipakket.