Vluchtelingen & Asielzoekers

 • JONGCD&V pleit voor meer respect voor de Dublinverordening. België is
  solidair wanneer het over haar migratieverantwoordelijkheid gaat, dit verwachten
  we dan ook van andere Europese landen.
 • JONGCD&V vraagt een bindend sociaal objectief voor lokale overheden
  voor erkende vluchtelingen.
 • JONGCD&V pleit voor veilig bereikbare points-of-entry binnen of buiten de
  EU waar op een gecontroleerde manier migranten kunnen geregistreerd worden.
  De inrichting van deze points-of-entry dienen gefaciliteerd te worden door de
  Europese Unie.
 • JONGCD&V pleit voor het koppelen van ons beleid voor
  ontwikkelingssamenwerking aan ons terugkeerbeleid binnen migratie. Landen
  moeten uitgewezen landgenoten aanvaarden als ze op Belgische steun willen
  blijven rekenen.
 • Elke asielaanvrager in België moet bed, bad, en brood kunnen genieten.

bron: 'De 100'-Congres (2023)

 • De 0,7%-norm van het bni inzake ontwikkelingssamenwerking moet absoluut worden gehaald, zowel in België als in Europa.

 Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

 •  JONGCD&V pleit voor een snelle erkenning van Palestina als onafhankelijke staat.

 Bron: NR Wij-Congres (2016)