Cultuur, Jeugd & Sport

 • JONGCD&V pleit voor een billijke verdeling van subsidies op Vlaams niveau.
 • JONGCD&V pleit voor meer middelen voor het onderhoud van haar Cultureel
  en Onroerend Erfgoed, met respect voor historische authenticiteit.
 • JONGCD&V is van mening dat de overheid de toegang van kinderen van
  nieuwkomers tot een door Vlaanderen erkende jeugdbeweging of
  sportvereniging moet faciliteren. Het lokaal bestuur moet door de Vlaamse
  overheid financieel ondersteund worden. Verenigingen moeten logistiek en/of
  materieel ondersteund worden door die lokale besturen.
 • JONGCD&V pleit voor een heldere, proactieve communicatie naar lokale
  besturen en verenigingen over nieuwe subsidies.

bron: 'De 100'-Congres (2023)