Defensie & Veiligheid

  • JONGCD&V pleit voor een onafhankelijk meldpunt voor defensie om grensoverschrijdend gedrag (inclusief pestgedrag) aan te pakken zodat doorgroeimogelijkheden bij defensie niet langer een probleem vormen voor het slachtoffer wanneer hij hier melding van maakt.

bron: 'De 100'-Congres (2023)

JONGCD&V pleit voor de modernisering van het BDL statuut:

•        JONGCD&V pleit er voor om het statuut van BDL enkel voor te behouden voor operationele functies (BDL 8jaar) en onder strikte voorwaarden.

•        sociale promotie vanuit het statuut BDL is enkel mogelijk na een eerste cyclus van 8 jaar mits een positieve beoordeling door de eigen en hogere categorie.

•        JONGCD&V wil dat Defensie werk maakt van een begeleid traject voor de uitstroom van militairen BDL. Hiervoor dient Defensie partnerschappen af te sluiten en op te treden als een soort vormingsinstelling voor bepaalde privésectoren.

 

JONGCD&V pleit voor een modernisering van het statuut beroepsmilitair:

Niet-operationele militairen moeten een totaal recht op vrije meningsuiting hebben en afschaffing van het militair strafrecht Herzien van het verlonings- en vergoedingssysteem door te werken aan een marktconforme en correcte verloning (herzien weddenbarema 1994). Voor bepaalde knelpuntfuncties zouden tevens extra premies moeten overwogen worden.

 

JONGCD&V pleit voor een moderne reserve die in perfecte symbiose leeft met het civiele leven.

 

Bron: Lab19 Ieper (2017)

 

Europa op twee snelheden

 

Die bevoegdheden als fiscaliteit, sociale programma’s (arbeidsmarkt en welzijn), defensie en inlichtingendiensten willen delen om op die manier solidariteit tussen hen en hun burgers te versterken.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)