Digitalisering

Digitalisering en democratie

 • JONGCD&V pleit voor een betere en vooral meer beveiligde IT-infrastructuur
  voor lokale besturen zodat de kans op cyberaanvallen tegen lokale entiteiten
  beperkt wordt.

bron: 'De 100'-Congres (2023)

 • JONGCD&V vraagt meer middelen met betrekking tot het aanbieden van
  degelijke hulp op vlak van technologie en digitalisering aan alle
  leeftijdsgroepen. Zo kan een technologische generatiekloof en maatschappelijke
  kloof vermeden worden.

bron: 'De 100'-Congres (2023)

 • Ongeacht het tijdstip moet men het gebruikmaken van deepfake-technologie zonder een zichtbare disclaimer bij de content te plaatsen, verbieden
 • JONGCD&V blijft ijveren voor een prominente plaats voor kritisch denken en mediageletterdheid binnen verschillende vakken in het lager, secundair en hoger onderwijs. Binnen dit ruimer kader organiseren we onder andere een factcheck-olympiade om scholen extra te stimuleren mediawijsheid actief aan bod te laten komen in het secundair onderwijs.
 • Bij elke gerichte online advertentie moet een ‘waarom krijg ik deze advertentie te zien’ koppeling weergegeven worden, alsook de optie om je advertentievoorkeuren te wijzigen Daarbij moeten alle persoonlijke gegevens die relevant waren om deze advertentie te plaatsen exhaustief weergegeven worden
 • JONGCD&V pleit voor forse investeringen voor digitalisering, met inbegrip van het gebruik van onder meer blockchain, AI en XR, binnen de verschillende overheden
 • JONGCD&V pleit voor het creëren van een wetgevend kader naar het inzetten van AI om de kwaliteit, efficiëntie en snelheid van regelgeving en besluitvorming te verbeteren

bron: Big Brother Congres (2019) 

Digitalisering en veiligheid 

 • JONGCD&V wil dat de dataretentiewet onmiddellijk ingetrokken wordt
 • JONGCD&V wil dat er geïnvesteerd wordt in goede IT-veiligheid op alle overheidsniveaus (bv. Gebruik van ethische hackers).
 • JONGCD&V wil dat voor alle bestaande overheidsdatabanken limitatief beschreven wordt welke informatie ze bevatten, wat het doel ervan is, wie er toegang tot heeft en hoe ze mogen gebruikt worden. Deze beschrijving moet publiek toegankelijk gemaakt worden.
 • We voeren een streng kader voor predictive policing in met een limitatieve lijst van misdrijven die op deze manier mogen benaderd worden en een verplichte tweejaarlijkse rapportage door het comité P
 • JONGCD&V wil dat het gebruik van schandpaaltechnieken, hieronder begrijpen we niet de mostwanted lijsten/websites en de opsporingsberichten, door politie en burgers wettelijk verboden wordt en streng bestraft.

bron: Big Brother Congres (2019)

Digitalisering en economie 

 • Op 1 januari 2021 moet elke gemeente een minimum online basisdienstverlening ter beschikking van haar burgers stellen. Daarnaast moet Vlaanderen tegen 1 januari 2021 een uniforme applicatie ontwikkelen waarop gemeenten kunnen intekenen.
 • JONGCD&V wil dat de Nationale Bank van België haar rol ten volle speelt als leidende partij in het toezicht op betalingsinstellingen en dienstenaanbieders, en actief mee bouwt aan een Europees wetgevend kader voor digitale munten.
 • We ondersteunen de oprichting van laagdrempelige AI-academies in heel Vlaanderen naar het voorbeeld van HOWEST en VOKA West-Vlaanderen, en naar analogie met het STEM-academie netwerk. Bijkomend moet er meer aandacht zijn voor AI binnen de verschillende lagen van ons huidig onderwijsaanbod.

bron: Big Brother Congres (2019)

Digitalisering en dagelijks leven

 • JONGCD&V pleit ervoor om op Europees niveau te blijven samenkomen om diensten en grenzen van AI in een reflectieproces te gieten alsook om na te denken over ethische en juridische aspecten van AI.
 • Naast het traditioneel rijexamen, pleiten we voor de ontwikkeling van een rijopleiding in zelfrijdende wagens. Bovendien voorzien we een grondig uitgewerkte juridische regeling met betrekking tot de toelating van zelfrijdende wagens tot het wegverkeer en de aansprakelijkheidsregeling voor schade bij ongevallen waarbij zelfrijdende wagens betrokken zijn
 • We voeren praktijktesten in tegen discriminatie door algoritmen
 • Het moet mogelijk zijn voor nabestaanden van een overleden persoon, mits aantoonbare voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming tijdens het leven van de overledene, om diens online data te erven en zo toegang te krijgen tot online accounts en platformen

bron: Big Brother Congres (2019)