Ethiek

Draagmoederschap

 

JONGCD&V is voor altruïstisch draagmoederschap en sluit commercieel draagmoederschap uit. Draagmoederschap wordt beperkt tot hoogtechnologisch draagmoederschap met genetisch verwantschap met minstens één wensouders. JONGCD&V wil wel laagtechnologisch draagmoederschap toepassen indien er een familiale band is tussen de draagmoeder en een wensouder. JONGCD&V vindt dat enkel wensouders die zelf omwille van fysieke of medische redenen geen kinderen kunnen krijgen beroep kunnen doen op een draagmoeder.

 Voor JONGCD&V wordt de afstammingsband van het kind met de ouders best via een preconceptieve machtiging door de familierechtbank bepaald. Het kind wordt in dit geval onmiddellijk na de geboorte toegewezen aan de wensouders, die beide – of minstens een van hen – een genetische band met het kind hebben. Dit geeft meer rechtszekerheid aan zowel draagmoeder als de wensouders.

 Om de rechtszekerheid voor alle betrokkenen te garanderen, opteren de CD&V-jongeren tegen een bedenkingsrecht voor de draagmoeder.

 JONGCD&V vraagt aan de toekomstige fertiliteitscentra om, net als de bestaande centra, interdisciplinaire teams samen te stellen om de draagmoederschap te begeleiden.

 

Bron: Congres Ethica (2016)
 

 Euthanasie

 

Bij meerderjarigen moet euthanasie mogelijk zijn in het geval van medisch uitzichtloos, aanhoudend en ondraaglijk fysiek en/of psychisch lijden, inclusief bij hersenaandoeningen die de wilsbekwaamheid aantasten, zoals dementie.

Dementie op zich is geen voldoende motivatie om te kiezen voor euthanasie, maar een cerebrale aandoening kan de keuze niet langer in de weg staan wanneer iemand bijvoorbeeld wil vastleggen in een bepaalde fase van een terminale ziekte, die tot ondraaglijk lijden zal leiden, euthanasie te willen.

 

Bron: Congres Ethica (2016)
 

Euthanasie bij minderjarigen

 

Voor JONGCD&V moet euthanasie ook bij minderjarigen mogelijk zijn in het geval van medisch uitzichtloos, aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden (dus niet in geval psychisch)  en indien alle zinvolle behandelingen zijn toegepast.

 

Bron: Congres Ethica (2016)
 

 Prostitutie

 

JONGCD&V vindt sekswerk niet noodzakelijk problematisch en pleit daarom voor een decriminaliseringsmodel voor sekswerk vanaf 18 jaar. Voor JONGCD&V is een sterk uitgewerkte rechtspositie voor de sekswerker hierin belangrijk.

 

Bron: Congres Ethica (2016)