Ethiek

Anticonceptie

JONCD&V pleit voor het uitbreiden van de terugbetaling van anticonceptiemiddelen. Voor eender welke pilsoort of andere door een arts voorgeschreven anticonceptiemiddelen zal terugbetaling mogelijk worden, indien medisch verantwoord. De huisarts of gynaecoloog kan hiervoor een attest opmaken. 

Bron: Ideologisch Congres (2021)

Euthanasie

JONGCD&V is geen voorstander van de uitbreiding van de huidige euthanasiewet bij vergevorderde dementie.

Bron: Ideologisch Congres (2021)

Bij meerderjarigen moet euthanasie mogelijk zijn in het geval van medisch uitzichtloos, aanhoudend en ondraaglijk fysiek en/of psychisch lijden.

Bron: Congres Ethica (2016)

Abortus

 JONGCD&V is voorstander van behoud van de huidige wettelijke termijn van 12 weken.

Bron: Big Brother Congres (2019)

Euthanasie bij minderjarigen

Voor JONGCD&V moet euthanasie ook bij minderjarigen mogelijk zijn in het geval van medisch uitzichtloos, aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden (dus niet in geval psychisch)  en indien alle zinvolle behandelingen zijn toegepast.

 Bron: Congres Ethica (2016)
 

Prostitutie

 JONGCD&V vindt sekswerk niet noodzakelijk problematisch en pleit daarom voor een decriminaliseringsmodel voor sekswerk vanaf 18 jaar. Voor JONGCD&V is een sterk uitgewerkte rechtspositie voor de sekswerker hierin belangrijk.

 Bron: Congres Ethica (2016)

Draagmoederschap

 JONGCD&V is voor altruïstisch draagmoederschap en sluit commercieel draagmoederschap uit. Draagmoederschap wordt beperkt tot hoogtechnologisch draagmoederschap met genetisch verwantschap met minstens één wensouders. JONGCD&V wil wel laagtechnologisch draagmoederschap toepassen indien er een familiale band is tussen de draagmoeder en een wensouder. JONGCD&V vindt dat enkel wensouders die zelf omwille van fysieke of medische redenen geen kinderen kunnen krijgen beroep kunnen doen op een draagmoeder.

 Voor JONGCD&V wordt de afstammingsband van het kind met de ouders best via een preconceptieve machtiging door de familierechtbank bepaald. Het kind wordt in dit geval onmiddellijk na de geboorte toegewezen aan de wensouders, die beide – of minstens een van hen – een genetische band met het kind hebben. Dit geeft meer rechtszekerheid aan zowel draagmoeder als de wensouders.

 Om de rechtszekerheid voor alle betrokkenen te garanderen, opteren de CD&V-jongeren tegen een bedenkingsrecht voor de draagmoeder.

 JONGCD&V vraagt aan de toekomstige fertiliteitscentra om, net als de bestaande centra, interdisciplinaire teams samen te stellen om de draagmoederschap te begeleiden.

 Bron: Congres Ethica (2016)