Gezondheidszorg

 • JONGCD&V wil dat patiënten de mogelijkheid hebben direct bij een
  medisch/paramedische discipline vertrekkende vanuit de eerstelijnszorg langs te
  gaan (zoals een psycholoog, kinesist, logopedist, etc.). Voor een consultatie bij
  een medische specialisatie zoals bijvoorbeeld cardioloog, psychiater… is nog
  steeds een doorverwijzing door de huisarts aangewezen. Het constante
  doorverwijzen vanuit de huisarts is een overdreven kost voor zowel de sociale
  zekerheid als de patiënt. Het is ook een onnodige werklast voor huisartsen.
 • JONGCD&V pleit voor een verlaging van de administratieve lasten voor
  beroepen binnen onze gezondheidszorg.
 • JONGCD&V pleit voor een verdere digitalisering van medische voorschriften
  en terugbetaling voor kinesitherapeuten, psychologen en logopedisten. Op
  dezelfde manier zoals dit nu al gebeurt bij huisartsen en tandartsen.
 • JONGCD&V vraagt een volledige terugbetaling van psychologische hulp.
 • JONGCD&V eist dat er een kader gecreëerd wordt voor interdisciplinaire
  zorgteams zodanig dat zorgverstrekkers vlotter samen kunnen werken rond één
  patiënt over praktijken heen. Hierdoor hebben ze de automatische reflex om
  interdisciplinaire collega’s te betrekken in alle aspecten van de behandeling.
 • Het moet voor JONGCD&V goedkoper zijn voor jonge vrouwen om hun
  eicellen in te vriezen.
 • JONGCD&V pleit ervoor om jaarlijks een uitnodiging te sturen naar jongeren
  (16 – 25 jaar) om een gratis soa-test te laten uitvoeren.
 • JONGCD&V pleit ervoor dat geaardheid geen rol speelt in het mogen
  doneren van bloed en plasma.
 • JONGCD&V pleit voor nabijheid van de apotheker van wacht. Deze moet
  zich bevinden binnen de 15min. Alle gegevens van deze apotheker van wacht,
  zowel telefonisch als online, moeten gratis ter beschikking zijn.
 • JONGCD&V wil een sterke expansie van transitiegerelateerde en andere gezondheidszorg voor transpersonen, waarbij kwaliteitsgarantie centraal moet staan.
 • Alle zorgberoepen dienen in hun basisopleiding kennis te verwerven omtrent
  transgenderzorg.
 • JONGCD&V pleit voor het wegwerken van de prijsverschillen in
  noodzakelijke medicatie, of die nu voor medische of psychiatrische ziekten
  gebruikt wordt. De kosten voor psychofarmaca zijn vandaag namelijk veel te
  duur en niet in lijn met de gratis of erg goedkope klasse-A-medicatie voor andere
  chronische aandoeningen.