Justitie

Seksuele misdrijven

JONGCD&V pleit voor het zwaarder bestraffen van seksuele misdrijven. Strafrechters moeten de mogelijkheid krijgen om androgene deprivatie therapie op te leggen als een van de voorwaarden voor invrijheidsstelling, mits instemming van de bestrafte. Veroordeelden moeten verplicht een traject van langdurige psychologische of psychiatrische begeleiding volgen. 

Bron: Ideologisch Congres 2021

Neutraliteit

Neutraliteit slaat voor ons op het onpartijdig behandelen van iedere burger, niet op een “neutraal” uiterlijk vertoon. Werken bij een overheidsdienst, terwijl men een religieus symbool draagt, moet voor ons kunnen.

Bron: Ideologisch Congres 2021