Landbouw

 • Landbouw is de basis van onze Vlaamse autonomie. JONGCD&V gelooft in
  de toekomst van onze innovatieve agrarische sector. Rechtszekerheid, gelijke
  behandeling en investeringen zijn de kern van een Vlaams landbouwbeleid.
 • JONGCD&V blijft pleiten voor een Vlaamse landbouw die naast de nationale
  voorziening, ook exportgericht is, net zoals de bredere economie.
 • JONGCD&V wil dat het stroomnetwerk van de netbeheerders op het
  platteland wordt aangepast, zodat boeren en burgers in gezamenlijke projecten
  kunnen stappen om onbenutte daken vol te leggen met zonnepanelen, en
  (kleine) windmolens kunnen plaatsen op open ruimte en hier ook in staat zijn de
  energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.
 • JONGCD&V wil een onmiddellijke stopzetting van subsidies voor aankoop
  van landbouwgronden door privé-organisaties. Indien noodzakelijk kan de
  overheid zelf gronden verwerven en vervolgens het beheer ervan uitbesteden
  aan landbouwers of natuurbeheerders.
 • JONGCD&V wil de aankoop van landbouwgrond door speculanten en
  integratoren verbieden, hiervoor dient de overheid een marktregulator voor
  grondtransacties op te richten. Frankrijk heeft al een dergelijke organisatie:
  Safer. Deze kan in overleg met de landbouworganisaties dienen als voorbeeld en
  inspiratie.
 • JONGCD&V pleit voor het verlagen van de registratierechten op
  landbouwgrond van 10% naar 1% voor actieve landbouwers.
 • JONGCD&V pleit ervoor dat de overheid in overleg met de landbouworganisaties initiatieven ondersteunt die boeren zonder opvolger koppelen aan jonge boeren op zoek naar een (uitbreiding van hun) bedrijf.
 • JONGCD&V pleit ervoor dat de overheid in samenwerking met de landbouworganisaties onderzoekt waar administratieve vereenvoudiging in de landbouwsector mogelijk is. Overheidsinstellingen dienen te focussen op de begeleiding van landbouwers naar goede landbouwpraktijken voor ze overgaan tot sanctionering.

bron: 'De 100'-Congres (2023)