Mobiliteit

 • JONGCD&V vraagt fietshelmen te verplichten voor kinderen onder 12 jaar en
  deze in het algemeen meer te promoten.
 • Openbaar vervoer is onontbeerlijk in de klimaattransitie. Het gebruik van
  auto's en vliegtuigen moet ontmoedigd worden ten voordele van treinen, trams
  en bussen, zowel op financieel vlak, als op vlak van indeling van de openbare
  ruimte.
 • JONGCD&V pleit voor de afschaffing van tankkaarten als onderdeel van het
  loon.
 • Openbaar vervoer moet in dorpen en landelijke gemeenten behouden blijven
  en uitgebreid worden. Daarvoor dienen meer middelen voor het aanvullend net
  en de vervoerregio voorzien te worden.
 • JONGCD&V pleit voor de verplichting van een fietshelm voor e-steps en
  elektrische fietsen
 • JONGCD&V pleit voor extra veiligheidsbevoegdheden voor Securrail.

bron: 'De 100'-Congres (2023)

Bedrijfswagens

JONGCD&V pleit er voor om het huidige systeem van fiscale aftrek voor woon-werk verkeer te vereenvoudigen. Door een eenduidig mobiliteitsbudget aan te bieden aan de werknemers kunnen zij zelf hun woon-werk verkeer regelen. We werken daarin een regeling uit die het gebruik van mobiliteitsoplossingen met een gunstige ecoscore bevoordeelt.

 JONGCD&V pleit voor het afbouwen van het fiscale voordelige regime voor bedrijfswagens.

 JONGCD&V pleit er voor om het fiscaal inbrengen van brandstofkosten voor woonwerk verkeer en privé gebruik af te schaffen. Het aanwenden voor professioneel gebruik blijft mogelijk.

 JONGCD&V wil de opbrengsten van bovenstaande hervormingen deel laten uitmaken van het tax shift-verhaal, en dus de lasten op arbeid doen dalen. Op deze manier zorgt deze dus niet voor een verhoging van de totale belastingsdruk.

 JONGCD&V pleit er voor om aan de hand van ecoscores, duurzame eisen op te leggen aan nieuwe bedrijfswagens en vanaf 2025 enkel elektrische voertuigen of CNG-wagens toe te laten binnen het fiscale gunstregime. De overheid moet voldoende laadpunten voorzien.

 Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 Filebelasting

 JONGCD&V pleit voor het gebruik van het ‘vervuiler betaalt’-principe.

 JONGCD&V pleit voor een variabele kilometerheffing op personenvervoer en goederentransport, een ‘belasting op files’. Deze kilometerheffing is berekend a.d.h.v. plaats, tijd en type weg. We moeten werkgevers stimuleren om werknemers het mogelijk te maken om te kunnen kiezen voor variabele werkuren.

 JONGCD&V wil de opbrengsten van de variabele kilometerheffing op personenervoer deel laten uitmaken van het tax shift-verhaal, en dus de lasten op arbeid doen dalen. Op deze manier zorgt deze variabele kilometerheffing dus niet voor een verhoging van de totale belastingsdruk. Deze opbrengst van de variabele km heffing op goederen vervoer kunnen ook gebruikt worden voor het onderhouden van wegen en te investeren in aanbrengen van geluidsmuren, overkappingen, ...

 Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

  

Verbod op voertuigen met fossiele brandstoffen

We waken erover dat nieuwe technologieën in alle segmenten van het wagenpark ingang vinden. Tegen 2030 worden er in Vlaanderen geen auto’s meer verkocht die zich met fossiele brandstoffen voortbewegen.

 Bron: NR WIJ-Congres (2016)