Overheidsfinanciën

Overheidsbeslag

 

JONGCD&V pleit voor een rechtvaardigere fiscaliteit, niet voor een hoger overheidsbeslag. Integendeel, we zouden het overheidsbeslag – uitgedrukt in uitgaven van de overheid – op termijn graag terug onder de 50% van het BBP zien dalen.

 

Bron: NR Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 

 Overheidssanering en staatsschuld

 

JONGCD&V pleit ervoor om de deelstaten een fictief deel van de historische federale staatsschuld voor hun rekening te laten nemen. Het is immers in het belang van elke Vlaming dat de deelstaten medeverantwoordelijkheid en medezeggenschap krijgen in het beheersen van de staatsschuld.

 De deelstaten bepalen zelf hun saneringsinspanningen voor de staatsschuld om zo de financiële autonomie van de deelstaten te vrijwaren. Ze zijn tegenover hun inwoners verantwoordelijk voor de sanering, alsook voor de rentelasten van hun deel.

 

Bron: Congres BEwatch (2017)