Standpunten Religie & Levensbeschouwing

Waardige neven- of herbesteming leegstaande kerkgebouwen

JONGCD&V pleit ervoor om voor leegstaande kerken een nevenbestemming of een waardige herbestemming te voorzien die aansluit bij de originele bestemming en die een gemeenschapsbevorderende functie heeft. Indien de geloofsgemeenschap het vraagt, moet er in de herbestemde kerk een stille ruimte worden voorzien, bij voorkeur in het sacrale gedeelte, die kan dienen voor het uitoefenen van het geloof. 

Bron: Ideologisch Congres (2021)